2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Raportul naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova pentru anul 2014 a fost publicat

07.05.2015

Conștientizând importanța economică a proprietății intelectuale, valorificarea căreia rămâne a fi un domeniu subdezvoltat la noi în țară, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în comun cu alte autorități publice, pe parcursul ultimilor ani desfășoară mai multe acțiuni menite să redreseze situația existentă.

Un pas important în acest sens l-a constituit crearea în anul 2011 a Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, a cărui scop primordial este asigurarea schimburilor de date dintre autorităţile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi generarea unor rapoarte, studii analitice şi statistice în domeniu.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, dar și în vederea asigurării continuității procesului de monitorizare a fenomenelor de contrafacere și piraterie, în cadrul Observatorului a fost realizat pentru al treilea an consecutiv Raportul naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova pentru anul 2014.

Potrivit datelor prezentate, pe parcursul anului 2014 a fost înregistrată o diminuare a indicatorilor ce țin de acțiunile autorităților de control, fapt care se datorează în mare măsură lipsei interesului din partea titularilor de drepturi. În același timp, în anul 2014 s-a înregistrat o creștere a cazurilor de urmărire penală pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, dar și a numărului de dosare examinate în instanțele judecătorești.

De asemenea, în conformitate cu informația prezentată în Raport, pe parcursul anului 2014 au fost realizate o serie de acțiuni în vederea promovării respectării drepturilor de proprietate intelectuală, printre cele mai importante fiind:

  • Campania de sensibilizare a elevilor asupra fenomenelor contrafacerii şi pirateriei
  • Seminare și traininguri pentru reprezentanții autorităților de control
  • Vizite de studiu în străinătate, în vederea preluării celor mai bune practici

Raportul național reprezintă oglinda modului în care sunt respectate drepturile de proprietate intelectuală în Republica Moldova, avînd în vedere că măsoară starea de fapt şi dinamica fenomenului infracţional, precum şi că identifică cauzele şi condiţiile nerespectării drepturilor, consecinţele acestui fenomen şi strategia de reacţie din partea societăţii. 

AtaşamentMărime
PDF icon Raport_national_2014.pdf15.13 MB