2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Protecția indicațiilor geografice, mărcilor și designului industrial în atenția statelor membre ale OMPI

12.04.2019

În perioada 8 – 11 aprilie 2019 la Geneva, Elveția, s-a  desfășurat cea de a 41-a sesiune a Comitetului Permanent al OMPI privind dreptul mărcilor, desenelor și modelelor industriale și indicațiilor geografice (Comitetul SCT/41 ). 

Conform Agendei, în cadrul sesiunii curente a Comitetului SCT au fost discutate mai multe subiecte ce se referă la:

  • protecția desenelor și modelelor industriale, în special cu referire la designul interfețelor grafice pentru utilizator (GUI);  
  • soluționarea conflictelor dintre mărci și numele de domeniu (DNS);
  • protecția denumirilor de țări și a denumirilor geografice de importanță națională, inclusiv în sistemul numelor de domeniu (DNS);
  • protecția indicațiilor geografice.

La lucrările Comitetului SCT/41 au participat 230 de reprezentanți din 98 de state membre ale OMPI și 22 de organizații internaționale guvernamentale și nonguvernamentale.

Republica Moldova a fost reprezentată de Simion Levițchi, șef al Direcției mărci și design industrial, al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

Ședința Comitetului SCT/41  a fost deschisă de către Francis Gurry, Director General al Organizației  Mondiale a Proprietății Intelectuale, care a menționat importanța reuniunii actuale a  Comitetului pentru a discuta subiectele conform agendei. Dumnealui a menționat că subiectul privind elaborarea Tratatului în domeniul desenelor și modelelor industriale (DLT) este o prioritate și va fi inclus pe Agenda Adunării generale a OMPI din anul 2019.

Lucrările au fost moderate de  președintele Comitetului, Alfredo Carlos Rendon Algara, Director general adjunct, Institutul de Proprietate Industrială din Mexic. În funcția de vicepreședinți ai Comitetului SCT au activat Simion Levitchi, șef al Direcției mărci si design industrial al AGEPI, Republica Moldova, și Ingeborg Alme Råsberg, Consultant juridic principal, Departamentul mărci și design industrial, Oficiul de Proprietate Intelectuală din Norvegia.

La sesiunea actuală a fost definitivat Chestionarul privind protecția temporară acordată designului industrial la anumite expoziții internaționale în conformitate cu articolul 11 al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale, care va fi expediat statelor membre pentru a prezenta informația relevantă.

În cadrul discuțiilor referitoare la indicațiile geografice  a fost prezentată o bază de date care înglobează informația privind cadrul legal, practica în domeniu de referință din mai multe state. După testarea acestui instrument, verificarea informației, baza de date menționată va fi accesibilă pe pagina OMPI pentru orice persoană interesată.

S-a decis de o organiza o sesiune de informare privind unele subiecte de interes major care se referă la  indicațiile geografice.

În cadrul Comitetului SCT/41, la 9 aprilie 2019, a fost organizată o Sesiune de informare referitor la prioritățile Organizației oriGIn pentru anul 2019. Printre priorități au fost menționate protecția indicațiilor geografice la nivel internațional și în Internet, cooperarea la nivel național.

Agenda integrală  a Comitetului SCT/41 poate fi accesată la adresa https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_41/sct_41_1_prov_3.pdf .