2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Proprietatea Intelectuală pentru studenții de la Marketing și Merceologie ai UCCM

03.04.2015

Pe data de 2 aprilie, curent, în incinta Universității Cooperatist-Comerciale din Republica Moldova (UCCM), facultatea de Marketing și Merceologie, a fost organizată masa rotundă cu genericul ”Rolul Proprietății Intelectuale în dezvoltarea economică a Republicii Moldova”. Evenimentul a avut loc în contextul desfășurării activităților dedicate Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale și a avut drept scop familiarizarea studenților și profesorilor UCCM cu sistemul național de protecție, valorificare  și asigurarea  respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

În deschidere, doamna Viorica Sitnicenco, lector superior al Catedrei Marketing, Comerţ şi Turism a specificat importanța formării aptitudinilor și competențelor  în domeniul proprietății intelectuale la viitori specialiști din domeniul Marketingului și  a menționat rolul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în promovarea informației privind sistemul național  de proprietate intelectuală în rândul studenților.

Ulterior, în conformitate cu agenda evenimentului, specialistul principal al Secției Marketing și Servicii din cadrul AGEPI, Alina Fodea a venit cu prezentarea „Obiectele de Proprietate Intelectuală - instrumente eficiente de promovare a businessului”, care a cuprins informații generale despre proprietatea intelectuală, rolul, esența, componentele și principiile acesteia. În același context au fost descrise și exemplificate obiectele de proprietate intelectuală, împreună cu legislația ce ține de protecția acestora. Un accent deosebit s-a pus pe Marcă și Designul Industrial ca obiecte de proprietate intelectuală care pot garanta o afacere de succes,  pașii ce urmează a fi întreprinși în elaborarea/crearea unei mărci sau design industrial și protecția acestora, precum și au fost prezentate unele exemple de  mărci  care  au cel  mai mare succes pe piața națională, dar și internațională În cadrul seminarului, studenții au fost informați despre posibilitatea accesării online, gratuit, a bazelor de date și altor informații utile din domeniu, pe site-ul www.agepi.gov.md , de asemenea, au fost invitați să frecventeze cursurile  de PI organizate anual de AGEPI pentru aprofundarea cunoștințelor ce țin de proprietatea intelectuală.

Masa rotundă a avut loc într-un format interactiv, constituind o platformă de comunicare în domeniul Proprietății Intelectuale între specialistul AGEPI și studenții prezenți. Studenții au fost interesați de modalitatea de înregistrare atât pe cale naţională cât şi internaţională a mărcii, taxele aferente, dar au dat şi întrebări mai specifice precum: modalitatea de evaluare  și de transmitere a drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală  etc.

În final, participanții au primit materiale promoționale despre proprietatea intelectuală, drepturile de autor și conexe, anticontrafacere și antipiraterie, ghidul „Investiţii şi profit cu proprietatea intelectuală”,  care au venit să completeze cele discutate în cadrul mesei rotunde.