2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Promovarea eco-inovației în cadrul Întreprinderilor Mici și Mijlocii

05.02.2021

Peste 100 de reprezentanți ai autorităților publice, mediului de afaceri, academic, organizații de mediu și parteneri externi de dezvoltare au participat în cadrul primului Atelier național cu genericul „Promovarea eco-inovației în cadrul Întreprinderilor Mici și Mijlocii”. Evenimentul, care s-a desfășurat în format online, a fost organizat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), în cadrul proiectului regional EU4Environment. Atelierul de lucru a avut drept scop prezentarea metodologiei UNEP și a UE de promovare a eco-inovației în cadrul IMM.

Directorul general ODIMM, Iulia Costin, în deschiderea evenimentului, a accentuat că implementarea practicilor innovative în activitatea întreprinderilor mici și mijocii este absolut necesară în contextul provocărilor economice la nivel global.

“Promovarea eco-inovațiilor în obținerea produselor companiilor autohtone reprezintă una din soluțiile viabile pentru adaptarea la condițiile și provocările dificile apărute în ultima perioadă. Adaptarea practicilor europene de către întreprinderi va favoriza dezvoltarea acestora și va oferi un potențial sporit de a face față presiunii concurențiale existente atât în interiorul țării cât și pe plan extern”.

În cadrul evenimentului, participanții interesați de obținerea produselor și modelelor de consum sustenabile, au fost familiarizați, cu metodele europene de promovare a eco-inovațiilor în domeniul antreprenorial. Au fost oferite exemple de bune practici ale companiilor din străinătate, care ar putea fi valorificate de antreprenorii autohtoni.

Totodată, prezenți la eveniment, reprezentanții Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) Andrei Moisei, consultant principal, Secția comunicare și instruire, Direcția comunicare și relații internaționale și Natalia Caisîm, șef interimar Direcție Brevete, au informat participanții despre rolul pe care proprietatea intelectuală o are în încurajarea inovației și creativității, în dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere, în crearea unui mediu prosper și sustenabil.

Datele unui Raport național privind evaluarea performanțelor dezvoltării economice verzi în baza setului de Indicatori ai Creșterii Verzi, elaborat în 2017 cu suportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în cadrul proiectului EaP GREEN indică faptul că  doar 3% din inovații sunt aplicate în practică în sectorul de afaceri din Republica Moldova. Promovarea implementării eco-inovațiilor în afaceri va oferi Republicii Moldova o serie de oportunități pentru a profita atât de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană, cât și de a atinge obiectivele prevăzute în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.