2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Produsele și bucatele tradiționale protejate în calitate de STG în Republica Moldova – o nouă modalitate de promovare a produselor autohtone

19.09.2017

Pe 19 septembrie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), s-a desfășurat Masa rotundă cu genericul „Identificarea produselor și bucatelor tradiționale potențiale de înregistrat în calitate de Specialități Tradiționale Garantate (STG) și obiecte de meșteșugărit și artizanat potențiale de înregistrat ca Indicații Geografice (IG) și Denumiri de Origine (DO) în Republica Moldova”.

Manifestarea a reunit specialiști din cadrul AGEPI, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cercetători din cadrul unor instituții academice, experți europeni și naționali responsabili de implementarea proiectului de asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, precum și producători interesați de promovarea produselor tradiționale. Evenimentul a fost prezidat de către Lilia Bolocan, Director general AGEPI.

Scopul manifestării a constat în identificarea potențialelor produse, băuturi și bucate tradiționale care ar putea fi înregistrate și promovate în calitate de STG, dar și a meșteșugurilor și obiectelor de artizanat autohtone cu potențial de a fi promovate sub o IG sau DO. Discuţiile şi schimbul de opinii au menirea de a intensifica conlucrarea între instituţiile de stat cu atribuţii de elaborare a politicilor sectoriale şi sectorul privat şi non guvernamental în identificarea şi promovarea STG, IG și DO  în Republica Moldova.

În mesajul de salut adresat participanților, Lilia Bolocan, Directorul general AGEPI, a vorbit despre sistemul de protecție a IG, DO și STG din Republica Moldova, care dispune de un cadru normativ în concordanţă atât cu normele internaţionale, cât şi cu cele ale Uniunii Europene, însă rezultatele înregistrate de către producătorii autohtoni sunt modeste. „Sistemul indicațiilor geografice stabilește reguli clare, care asigură monitorizarea calității pentru produsele alimentare din acest sistem. Cea mai dificilă problemă este atitudinea producătorilor, aceștia trebuie să accepte și să înțeleagă că acest sistem le va îmbunătăți calitatea vieții. Aceste întruniri reprezintă oportunități unice și valoroase de a ne împărtăși cunoștințele, experiențele și de a dezbate provocările din sistemul IG, DO și STG”, a conchis Lilia Bolocan.

Accentul principal în cadrul mesei rotunde a fost pus pe protecția și promovarea specialităților tradiționale, domeniu mai puțin cunoscut, dar cu un potențial înalt de dezvoltare, de perpetuare și valorificare a tradițiilor, de stimulare a dezvoltării regionale etc. Principalele etape de înregistrare și de promovare a STG în conformitate cu legislația națională au fost prezentate în cadrul ședinței de către Victoria Pulbere, șef adjunct Direcție mărci și design industrial din cadrul AGEPI.

În conformitate cu agenda seminarului, Yuriy Kapitsa, expert cheie în domeniul proprietății intelectuale, Proiectul UE de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, a vorbit despre produsele și bucatele tradiționale în Uniunea Europeană și înregistrarea lor ca STG: modalitatea de îmbunătățire a tradițiilor și culturii naționale și dezvoltarea afacerilor cu produse tradiționale, iar Anatolie Fala, expert senior non-cheie în același proiect, a prezentat un studiu, care a cuprins exemple de bucate tradiționale din Republica Moldova, care ar putea fi protejate în calitate de specialităţi tradiţionale garantate identificate.

Participanții la seminar au avut posibilitatea să realizeze un schimb de opinii vizavi de practicile care urmează să fie utilizate în cadrul studiului de identificare a specialităților tradiționale și a potențialelor produse cu IG, DO.   

Proiectul de asistență tehnică EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” a fost lansat în luna noiembrie 2016 și are o perioadă de implementare de doi ani. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală este principalul beneficiar al proiectului.