2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Problematica proprietății intelectuale, dezbătută în cadrul Simpozionului „Lecturi AGEPI”

20.04.2017

În perioada 19-20 aprilie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), s-a desfășurat Simpozionul anual de proprietate intelectuală „Lecturi AGEPI”, ediția a XIX-a. Evenimentul a avut drept scop crearea unei platforme de discuții și socializare, care va permite schimbul de idei și identificarea noilor perspective pentru gestionarea eficientă și eficace a celor mai mari provocări în domeniul de proprietate intelectuală.

La Simpozion au participat peste 100 de specialiști atât din domeniul proprietății intelectuale, cât și reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice din domeniul științei și inovării, precum și reprezentanți ai oficiilor de proprietate intelectuală din România, Georgia, Federația Rusă și a Oficiului Eurasiatic de Brevete.

Pe parcursul a două zile, au fost audiate prezentările a 25 de profesioniști în proprietatea intelectuală și domeniile adiacente, care au vizat 4 domenii-cheie:

  • Drepturile de proprietate industrială;
  • Dreptul de autor și drepturile conexe;
  • Valorificarea și managementul proprietății intelectuale; și
  • Proprietatea intelectuală în mediul on-line.

Discuțiile tematice s-au desfășurat în cadrul a 5 paneluri. Evenimentul a demarat cu sesiunea I cu genericul: Evoluţii în domeniul drepturilor de proprietate industrială și a cuprins comunicări referitoare la protecția indicațiilor geografice; extinderea termenului de valabilitate a brevetului eurasiatic pentru produse medicamentoase; secretul comercial ca obiect de proprietate industrială și conexiunile și intersecţiile unui brevet „războinic” atacat într-un ziar sovietic. 

În cadrul celei de-a doua sesiuni s-au discutat subiecte ce țin de evoluțiile în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe. Au fost prezentate comunicări privind proiectarea politicilor și măsurilor de dezvoltare a industriilor creative în Republica Moldova; dreptul patrimonial al autorului la importul operei, precum și despre tatuajul drept obiect al dreptului de autor.

Prima zi a Simpozionului s-a încheiat cu prezentarea comunicărilor referitoare la valorificarea şi managementul proprietăţii intelectuale, mostenirea drepturilor de proprietate intelectuală, instruirea și pregătirea cadrelor în domeniul proprietății intelectuale.

În cea de-a doua zi a evenimentului a avut loc o sesiune de nivel înalt, cu participarea oaspeților de peste hotare și a reprezentanților instituțiilor și autorităților publice din Republica Moldova, care a fost dedicată rolului inovațiilor în dezvoltarea durabilă.

Directorul general AGEPI, Octavian Apostol a făcut o prezentare cu genericul “Proprietatea Intelectuală în  sprijinul inovației ”, în care a relevat rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea inovațiilor, importanța asigurării unei protecții solide a drepturilor de proprietate intelectuală, mecanismele de susținere a activității de brevetare/înregistrare a obiectelor de PI, inclusiv de susţinere a brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova. Participanții la Simpozion au fost, de asemenea, informați despre activitățile AGEPI în vederea stimulării creativității și inovației prin diseminarea cunoștințelor și informațiilor conținute în documentele de brevet, necesitatea protecției  designului industrial și altor obiecte de PI, ceea ce permite utilizarea ulterioară a acestora prin inovare.

Tot în cadrul sesiunii de nivel înalt au fost prezentate comunicări privind activitatea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din România, în sprijinul valorificării proprietății industriale; promovarea inovațiilor în Georgia; mecanisme de stimulare și finanțare a inovațiilor în Republica Moldova; stimularea implementării inovațiilor în activitatea IMM prin programul PARE 1+1 etc.

Simpozionul s-a încheiat cu prezentarea comunicărilor referitoare la proprietatea intelectuală în mediul on-line.

În finalul evenimentului, Directorul general AGEPI, Octavian Apostol, a mulțumit tuturor pentru participare atât cu comunicări în cadrul sesiunilor, cât și pentru faptul că s-au implicat în dezbateri pe parcursul prezentărilor, încurajându-i să continue cercetările și studiile în domeniul proprietății intelectuale.

Cele peste 50 de comunicări prezentate la Simpozion vor fi publicate într-o culegere specială care va putea fi consultată la biblioteca și pe pagina web AGEPI.