2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Prima reuniune a Consiliului Interstatal pentru problemele protectiei juridice si apararii proprietatii intelectuale

13.06.2012

In perioada 5-7 iunie 2012, in or. Cholpon-Ata, Kargazstan, a avut loc prima sedinta a Consiliului Interstatal pentru problemele protectiei juridice si apararii proprietatii intelectuale, organizata de catre Serviciul de Stat pentru Proprietatea Intelectuala si Inovatii de pe langa Guvernul Republicii Kargazstan (Kargazpatent).

La lucrarile Consiliului au participat reprezentantii Guvernului din Kargazstan, conducatorii oficiilor de proprietate intelectuala din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kargazstan, Rusia, Tadjikistan, Ucraina si Moldova. Tara noastra a fost reprezentata de catre Lilia Bolocan, Director general AGEPI, reprezentant plenipotentiar in cadrul Consiliului Interstatal mentionat.

In calitate de observatori au participat persoane responsabile din cadrul Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, Oficiului Eurasiatic de Brevete si Comunitatii Economice Eurasiatice.

In conformitate cu Agenda de lucru, la sedinta Consiliului Interstatal au fost abordate probleme stringente din domeniul protectiei si respectarii drepturilor de proprietate intelectuala cu care se confrunta la etapa actuala statele CSI.

Reprezentantii plenipotentiari au examinat si au aprobat Regulamentul Consiliului Interstatal pe problemele protectiei juridice si apararii proprietatii intelectuale si regulamentele de activitate ale Grupurilor de lucru create in cadrul Consiliului, si anume: pe domeniul drepturilor de autor si conexe; pe domeniul proprietatii industriale; pe domeniul prevenirii si combaterii incalcarilor in domeniul PI.

Participantii la sedinta au luat act de informatia privind situatia din statele membre in domeniul protectiei si respectarii drepturilor de PI, precum si masurile intreprinse in acest scop; derularea ratificarii la nivel national a Acordului de cooperare in organizarea schimbului interstatal de informatii si formarea bazelor de date nationale in domeniul drepturilor de autor si conexe, semnat la 20 noiembrie 2009; realizarea prevederilor Deciziei Consiliului sefilor de guverne al CSI privind Planul de actiuni pentru combaterea infractiunilor in domeniul PI, in sprijinul etapelor de realizare a Strategiei de dezvoltare economica a CSI pina in anul 2020; precum si activitatea in cadrul Proiectului privind lansarea produsului regional informational comun de brevete al statelor CSI pe CD-ROM „CISPATENT”.

Urmatoarea reuniune a Consiliului Interstatal va avea loc in anul 2013 la Chisinau.

La 6 iunie curent, in cadrul lucrarilor Consiliului Interstatal, a avut loc seminarul regional cu genericul „Rolul proprietatii intelectuale pentru dezvoltarea inovationala: elaborarea strategiilor nationale de PI”, organizat de catre Serviciul de Stat pentru Proprietate Intelectuala si Inovatii (Kargazpatent) cu suportul Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale.

Participantii la seminar au realizat un schimb de opinii cu privire la aspectele practice de protectie a proprietatii intelectuale, precum si la activitatile desfasurate de catre oficiile de PI in vederea elaborarii strategiilor nationale de proprietate intelectuala. Dna Lilia Bolocan, Director general AGEPI, a prezentat proiectul strategiei nationale in domeniul proprietatii intelectuale pana in anul 2020, mentionand in comunicarea sa mai multe rezerve existente in domeniul protectiei PI din tara, cum ar fi: nivelul insuficient de utilizare a rezultatelor activitatii de cercetare si inovare, in calitate de component de baza a unei economii competitive, bazate pe cunoastere; nivelul scazut al cunostintelor populatiei in domeniul PI si gradul inalt de contrafacere si piraterie, fapt ce reprezinta un pericol mare atat pentru securitatea economica a tarii, cat si pentru sanatatea consumatorilor locali; necesitatea sporirii rolului PI in dezvoltarea economica, sociala si culturala a tarii.

Participantii la seminar au apreciat importanta subiectelor abordate, nivelul inalt de organizare a intrunirii, mentionandu-se necesitatea de a amplifica eforturile in domeniul informarii societatii privind proprietatea intelectuala, necesitatea protectiei si apararii drepturilor de PI.

***

Consiliul Interstatal pentru problemele protectiei juridice si apararii proprietatii intelectuale a fost creat in baza Acordului privind colaborarea in domeniul respectiv si crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protectiei juridice si apararii proprietatii intelectuale, semnat la 19 noiembrie 2010, in or. Sankt Petersburg.

Din componenta Consiliului Interstatal fac parte reprezentanti ai 10 state semnatare ale Acordului: Republica Azerbaidjan, Republica Armenia, Republica Belarus, Republica Kazahstan, Republica Kargazstan, Federatia Rusia, Republica Tadjikistan, Republica Uzbekistan, Ucraina, Republica Moldova.

Acordul mentionat a fost aprobat prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 442 din 16.06.2011 si a fost transmis Parlamentului spre informare.

Acordul are drept scop primordial coordonarea activitatii comune de perfectionare a sistemului interstatal pentru protectia si apararea proprietatii intelectuale si de contracarare a infractiunilor in domeniul proprietatii intelectuale.