2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Prima dezbatere online axată pe concurența neloială și proprietatea intelectuală

17.07.2020

Pe 16 iulie curent, a avut loc prima dezbatere online axată pe concurența neloială și proprietatea intelectuală, organizată de PRIAevents și Consiliul Concurenței al Republicii Moldova, în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Casa de avocatură ACI Partners. La dezbateri au participat experți cu vastă experiență în domeniile de referință atât din sectorul public cât și cel privat.

În cadrul evenimentului, Cornelia Gorincioi, șef Direcție Concurența Neloială, Consiliul Concurenței a menționat importanța aspectelor procedurale, care trebuie respectate de către toți actorii implicați în procesul concurențial și răspunderea acestora în cazul încălcărilor prevederilor legii concurenței, precum și limitele competenței Consiliului Concurenței în aplicarea legii concurenței. În scopul dezvoltării unui mediu concurențial loial prin deschiderea sectoarelor economice către concurență s-au identificat modalități de evaluare a drepturilor exclusive, evaluare și reducere a barierelor anticoncurențiale, astfel fiind elaborat și implementat Chestionarul anonim de identificare a barierelor concurențiale destinat mediului de business.

Andrei Moisei, consultant principal în cadrul AGEPI, formator al Institutului Naţional al Justiţiei în domeniul proprietății intelectuale (PI), a abordat interferența proprietății intelectuale și a concurenței prin prisma Convenției de la Paris și s-a expus asupra diferențelor dintre reproducerea legală a obiectelor de proprietate intelectuală, similitudine și gradul de confuzie, contrafacere și concurența neloială. Dezbaterile s-au axat pe circumstanțele în care ar exista un act al concurenței neloiale și/sau al încălcării unui drept exclusiv de PI, și cum poate fi stabilit gradul de confuzie creat de un act al concurenței neloiale. Discuțiile au trezit un interes deosebit participanților la eveniment.

Directorul executiv al AmChamber Moldova, Mila Malairău a afirmat că, factorii care generează concurența neloială ar fi lipsa de reglementare și normele juridice interpretabile, neconformarea la legislație a actorilor procesului concurențial, lipsa de monitorizare a implementării legislației, frauda, corupția și abuzurile de serviciu. Una dintre prioritățile activității AmChamber este eliminarea concurenței neloiale, motiv pentru care, aceasta implementează proiectul Business Ethics & Compliance Club, menit să promoveze practicile de business etice.

În același timp, Vladislav Clima, Judecător la Curtea de Apel Chișinău și Președinte al Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, a specificat tematicile litigiilor legate de concurență, aflate pe rolul instanțelor de judecată, neconcordanța cadrului legal în ceea ce ține de termenii procedurali specificați în Codul administrativ și legile care reglementează activitatea autorităților de competență, precum și verificarea de către instanța de judecată, în cauzele aflate pe rol, a proporționalității sancțiunilor aplicate de Consiliul Concurenței.

Emil Guțu, Competition Manager, ACI Partners, a participat la conferință cu o prezentare privind algoritmul unei plângeri depuse la Consiliul Concurenței, venind cu precizarea cerințelor de conținut ale unei plângeri, ale etapelor de examinare a acesteia și sugestii practice în această primă etapă de apărare a drepturilor.

Pe parcursul dezbaterilor, s-a reflectat diferența și limita dintre concurența neloială și abuzurile de poziție dominantă pe piață, cu referire și la practica altor state, în acest sens.

Persoanele interesate, reprezentanți ai mediului de business, prezenți la acest eveniment online, au obținut informații complexe privind obligațiile și drepturile lor, reieșind din legea concurenței, precum și care sunt procedurile și detaliile specifice de depunere a unor plângeri de încălcare a drepturilor în domeniul concurenței și modul de soluționare a acestora.