A A A

Prima ședință a Consiliului Consultativ pentru IMM-uri

17.03.2017

Pe 17 martie curent, Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol a participat la prima şedinţă a Consiliului Consultativ pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM), prezidată de Octavian Calmîc, viceprim-ministru, ministru al Economiei, președinte al Consiliului.

În cadrul ședinței a fost analizată situația actuală din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, tendințele de dezvoltare a domeniului dat, etc.

Potrivit viceprim-ministrului, ministru al Economiei, Octavian Calmîc, Consiliul urmează să devină o platformă eficientă pentru consolidarea dialogului public-privat, să contribuie la examinarea proiectelor de acte legislative și normative aferente sectorului IMM-lor, să monitorizeze implementarea programelor de stat pentru susținerea sectorului vizat, precum și să realizeze analiza competitivității dezvoltării sectorului IMM-urilor, etc.

”De asemenea Consiliul va înainta recomandări privind elaborarea, modificarea şi implementarea programelor şi politicilor de susținere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în concordanță cu cerințele pieței unice şi necesitățile creșterii calității produselor, conform standardelor europene”, a subliniat ministrul Economiei.

Directorul general AGEPI a informat membrii Consiliului că Agenția beneficiază de un proiect finanțat de Uniunea Europeană și anume “Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova. O componentă a proiectului este dedicată dezvoltării sistemului indicațiilor geografice. Astfel, în cadrul proiectului urmează să fie organizate o serie de activități cum ar fi seminare, traininguri, schimburi de experiență etc. menite să susțină producătorii în identificarea și promovarea produselor tradiționale de calitate. “Cu eforturi conjugate ale instituțiilor cu responsabilități în domeniu, cum ar fi Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii etc. am putea impulsiona dezvoltarea și susținerea antreprenorilor din teritoriu, precum și promovarea pe piață a produselor autohtone cu valoare adăugată înaltă”, a adăugat Octavian Apostol.

În scopul eficientizării activității Consiliului, s-a decis elaborarea unui plan de activitate pentru anul curent, care să includă acțiuni concrete pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor.

Consiliul Consultativ pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii este format pe principii de paritate din 33 de membri, care reprezintă instituțiile statului (ministerele), autoritățile locale – CALM, Direcția economie Găgăuzia, ADR - urile, sectorul asociativ și privat. Consiliul a fost constituit cu scopul de a crea o platformă de dialog între angajatori și agențiile guvernamentale, pentru a oferi posibilitate antreprenorilor să participe la îmbunătățirea legislației din domeniu.