2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Precizările AGEPI despre disputa publică privind piesa Focul din vatră

15.03.2016

Analizând situația cu privire la interpretarea compoziției muzicale Focul din Vatra, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală comunică:

O operă muzicală beneficiază de protecție pentru o perioadă de 70 de ani, după decesul autorului acesteia. În virtutea exclusivității, actualul titular al dreptului de autor asupra acestei opere muzicale are dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea compoziției muzicale, inclusiv a unor părți ale acesteia, prin interpretarea publică, comunicarea publică a operei, cât și transformarea, adaptarea, aranjamentul sau oricare alte modificări ale acestei compoziții.

Formația Carla’s Dreams urma să obțină un consimțământ scris din partea titularului de drepturi exclusive asupra acesteia pentru a o putea adapta și interpreta ulterior.

Mai mult, AGEPI ține să menționeze că acțiunile nu cad sub incidența nici uneia din excepțiile de la drepturile de autor, or această valorificare s-a făcut fără a fi luate în considerație condițiile impuse de lege pentru o valorificare liberă.

AGEPI nu se poate implica într-un conflict între persoane private, dar stă la dispoziția oricăreia din părți pentru medierea acestei situații, în cadrul Comisiei de mediere.