2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Precizări cu referire la mecanismul de colectare a remunerației compensatorii

10.11.2017

Cu referire la comunicatul emis de Asociația Obștească Asociația Națională “Copyright“, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în calitatea sa de oficiu național cu atribuții pe segmentul dreptului de autor și drepturilor conexe, vine cu următoarele precizări:

La data de 11 septembrie 2017, pe platforma Grupului de Lucru 1 a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a fost convocată o ședință de lucru la care a participat AGEPI de comun cu reprezentanții sectorului privat din Republica Moldova și ai Organizațiilor de gestiune colectivă. Subiectul de bază al respectivei ședințe s-a axat pe dificultățile de aplicare a prevederilor art. 26 și 27 din Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Legea nr. 139/2010) ce prevăd achitarea remunerației compensatorii pentru reproducerea operelor în scopuri personale și reproducerea reprografică de către biblioteci, arhive și alte instituții, nemijlocit fiind discutate aspectele ce țin de baza de calcul a respectivei remunerații, precum și lista echipamentelor și suporturilor pentru care se aplică aceasta.

Participanții la ședință și-au manifestat deschiderea de a aborda constructiv acest aspect, implicit prin intervenirea cu propuneri de amendamente în raport cu art. 26 și 27 din Legea nr. 139/2010.

La data de 20 octombrie 2017, AGEPI a plasat pe pagina sa web-oficială spre consultare publică proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe), prin care au fost revizuite și propuse într-o nouă redacție art. 26 și 27 din Legea nr. 139/2010.

Reieșind din faptul că gestiunea drepturilor ce cad sub incidența art. 26 din Legea nr. 139/2010 a provocat opinii contradictorii referitor la obligația de achitare a remunerației compensatorii de către persoanele fizice și juridice care produc sau importă orice echipament și suporturi materiale care pot fi utilizate pentru efectuarea unor reproduceri în scopuri personale a operelor publicate legal, precum și ținând cont de necesitatea stabilirii unui mecanism funcțional și transparent privind gestionarea eficientă a drepturilor ce cad sub incidența art. 26 din Legea nr. 139/2010, de către AGEPI a fost emisă Decizia nr. 16/2418 din 27 octombrie 2017 cu privire la modificarea Deciziei AGEPI nr. 10/3269 din 29 decembrie 2015.

Referitor la remarca Asociației Obștești Asociația Națională “Copyright” potrivit căreia emiterea respectivei Decizii face imposibilă onorarea definitivă a obligațiilor față de autori și interpreți până la finele anului curent, este necesar de precizat faptul că, Decizia emisă de către AGEPI nr. 16/2418 din 27 octombrie 2017 este în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, respectiv, din data de 3 noiembrie 2017 și nu are efect retroactiv. Efectele Deciziei nr. 10/3269 din 29 decembrie 2015 care a fost modificată recent de către AGEPI (prin Decizia nr. 16/2418 din 27 octombrie 2017) erau în vigoare pentru un termen determinat, nemijlocit până la data de 31 decembrie 2017.

În contextul celor expuse, urmare adoptării modificărilor propuse prin proiectul de lege elaborat de către AGEPI la art. 26 și 27 din Legea nr. 139/2010, precum și stabilirii mecanismului transparent și funcțional de colectare și achitare efectivă a remunerației compensatorii pentru reproduceri în scopuri personale a operelor publicate legal, AGEPI va emite o decizie în care va desemna o organizație de gestiune colectivă cu dreptul de a colecta o atare remunerație compensatorie, inclusiv și pe perioada noiembrie-decembrie 2017, respectiv, o asemenea perioadă nu va rămâne neacoperită, iar titularii de drepturi își vor primi remunerația cuvenită.