2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Perfecționarea procedurii de examinare a semnelor tridimensionale solicitate pentru înregistrare în calitate de mărci

28.12.2020

În scopul perfecționării procedurii de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor stabilită conform prevederilor Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor și a Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488/2009 au fost operate unele modificări în Compartimentul 1.2.8. ”Semne tridimensionale” din Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor, aprobat prin Ordinul Directorului general AGEPI nr. 176 din 29.09.2018 (http://agepi.gov.md/ro/ghid_marci/introducere )

În scopul asigurării transparenței activității AGEPI subiectul referitor la perfecționarea procedurii de examinare a semnelor tridimensionale solicitate pentru înregistrare în calitate de mărci a fost discutat în cadrul ședinței cu mandatarii autorizați din data de 04 decembrie 2020. Informația a fost publicată la adresa http://agepi.gov.md/ro/content/%C8%99edin%C5%A3e-mandatari-autoriza%C5%A3i pentru examinare și prezentarea propunerilor, comentariilor.

Modificările operate, au fost aprobate prin  Ordinul Directorului general nr.149 din 22.12.2020  și intră în vigoare din data de 01.01.2021 (http://agepi.gov.md/ro/ghid_marci/1-2-8-Semne-tridimensionale ).