2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Partenerii proiectului TEMPUS „Rețeaua de transfer Tehnologic-TecTNet”, intensifică relațiile de colaborare

27.10.2016

Partenerii din Republica Moldova ai Proiectului Tempus „Rețeaua de transfer Tehnologic – TecTNet”, printre care se află și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), au semnat astăzi un Acord de cooperare.

Evenimentul s-a desfășurat la sediul întreprinderii mixte “Topaz”, care este partener asociat al proiectului Tempus TecTNet.

Scopul acestui Acord este cooperarea pe termen lung în domeniul inovării și transferului tehnologic, precum și constituirea unui cadru legal de cooperare în Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-2020) și Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2014 – 2020 (COSME), în special pentru coordonarea fluxului de informații, asigurarea transparenței și crearea sinergiilor în domeniul inovării și transferului tehnologic pentru mediul cercetare – dezvoltare – inovare din Republica Moldova.

La reuniune au participat reprezentanții partenerilor de proiect din Republica Moldova, dar și din Uniunea Europeană.

La eveniment, AGEPI a fost reprezentată de către Directorul general, Octavian Apostol și șefa Secției cooperare internațională și integrare europeană, Liliana Vieru.

În cadrul discuțiilor, Directorul general AGEPI a informat participanții despre mecanismul de susținere a brevetării în străinătate care a fost elaborat de AGEPI și, ulterior, susținut și aprobat de Guvern. Astfel, inventatorii din Republica Moldova pot beneficia de asistență financiară și consultativă pentru brevetare în străinătate a soluțiilor tehnologice noi și a soiurilor de plantă.

Proiectul Tempus TecTNet a fost implementat de un consorțiu compus din 11 parteneri din Republica Moldova și Uniunea Europeană și are drept obiectiv principal edificarea și dezvoltarea unui câmp inovațional viabil în cadrul universităților autohtone, prin crearea unei rețele de transfer tehnologic eficace.

Proiectul a demarat la 1 decembrie 2013 și se va finaliza pe 30 noiembrie 2016. Republica Moldova este reprezentată în proiect de patru universități beneficiare: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat “Aleco Russo” din Bălți.

Sustenabilitatea triunghiului cunoașterii educație-inovație-cercetare este, de asemenea, susținută de participarea la acest proiect a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT) și un ONG local „Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei” (RTTM).

Transferul de bune practici este asigurat de către universitățile partenere din UE cu o vastă experiență în domeniu: Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (România), Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia) și Institutul Superior Tehnic din Lisabona (Portugalia). 

Printre rezultatele proiectului putem enumera implementarea unui program de master în domeniul inovațiilor și transferului tehnologic, stabilirea relațiilor de colaborare dintre universități și întreprinderi, precum și crearea și dezvoltarea Oficiilor de Transfer Tehnologic (OTT) în cadrul universităților din Republica Moldova.

Pentru a facilita procesul de instituționalizare a OTT-urilor, AGEPI a elaborat și a pus la dispoziția Universităților un Regulament Model al Serviciului de proprietate intelectuală şi transfer tehnologic al întreprinderii, care poate fi ajustat de universitățile interesate în dependență de necesitățile și profilul acestora.