2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

O nouă rundă de consultări, AGEPI – AN ”COPYRIGHT”, privind provocările întâmpinate în aplicarea în practică a licenței extinse

17.09.2019

În data de 16.09.2019, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Asociației Obștești Asociația Națională ”COPYRIGHT”, Directorul general interimar al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Andrei Popa, a supus discuției subiectul ce vizează dreptul la remunerație al titularilor de drepturi care nu au calitatea de membru al organizaţiei de gestiune colectivă şi nici nu i-au încredinţat, în vreun alt mod, drepturile în gestiune, cu condiţia că aceştia nu şi-au retras drepturile din repertoriul organizaţiei de gestiune colectivă.

Scopul reuniunii a fost de a asigura mai multă transparență informației privind modul prin care, titularii de drepturi care nu sunt membri ai unei organizații de gestiune colective pot beneficia de remunerație pentru valorificarea creațiilor lor. În acest sens, de comun acord au fost stabilite mai multe acțiuni ce urmează a fi întreprinse în vederea perfecționării mecanismului de achitare a remunerației către titularii de drepturi ce nu sunt membri ai organizațiilor de gestiune colectivă, cât și metode eficiente de informare a titularilor de drepturi în cauză.

Menționăm că, prerogativa AGEPI este să se asigure că organizațiile de gestiune colectivă colectează remunerația, o repartizează după valorificarea reală și o achită titularilor de drepturi.