O nouă listă de simboluri a căror protecție a fost solicitată conform art 6ter al Convenției de la Paris

11.10.2018

Pe 28 septembrie 2018, Biroul Internațional al Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) a publicat lista unor simboluri, a căror protecție a fost solicitată conform art. 6ter al Convenției de la Paris privind Protecția Proprietății Industriale.

În cazul în care considerați că extinderea protecției la unul dintre semnele notificate poate aduce atingere drepturilor privind o marcă comercială anterioară sau asupra unui alt drept de proprietate intelectuală, puteți depune o obiecție în acest sens.

Obiecții cu privire la protecția oricărui dintre aceste semne trebuie depuse la AGEPI, în termen de 12 luni din data publicării (până la 28 septembrie 2019). Obiecțiile formulate se depun gratuit, în scris, în limba de stat.

Pentru mai multe informații puteți să ne contactați la nr. tel: 022-400-530, sau la adresa de e-mail simion.levitchi@agepi.gov.md

Articolul 6ter al Convenției de la Paris instituie instrumentul juridic prin care se oferă protecție semnelor oficiale ale statelor care sunt parte la Convenția de la Paris, precum şi numelor şi emblemelor organizațiilor interguvernamentale internaționale împotriva înregistrării neautorizate a acestora sau a unor imitații din punct de vedere heraldic ale acestora în calitate de mărci comerciale.

Mai multe detalii găsiți aici: http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp.