2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Noi semne a căror protecție este solicitată conform art. 6ter al Convenției de la Paris

09.11.2015

La data de 30 septembrie 2015, Biroul Internațional al Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) a publicat lista unor simboluri a căror protecție a fost solicitată conform art. 6ter al Convenției de la Paris privind Protecția Proprietății Industriale (Convenția de la Paris).

În cazul în care consideraţi că extinderea protecției la unul dintre semnele notificate poate aduce atingere drepturilor Dvs. privind o marcă comercială anterioară sau asupra unui alt drept de proprietate intelectuală, puteți depune o obiecție în acest sens.

Obiecţii cu privire la protecţia oricărui dintre aceste semne trebuie depuse la AGEPI în termen de 12 luni din data publicării (până la 30 septembrie 2016).

Obiecțiile formulate se depun gratuit, în scris, în limba de stat.

Pentru mai multe informații contactați-ne la nr. tel: 022-400541, sau la adresa de e-mail natalia.mogol@agepi.gov.md.

Articolul 6ter al Convenției de la Paris instituie instrumentul juridic prin care se oferă protecție semnelor oficiale ale statelor care sunt parte la Convenția de la Paris, precum şi numelor şi emblemelor organizațiilor interguvernamentale internaționale împotriva înregistrării neautorizate a acestora sau a unor imitații din punct de vedere heraldic ale acestora în calitate de mărci comerciale.

Mai multe detalii pe: http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/.