2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Noi modificări la Regulamentul privind procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului

27.04.2017

Pe 26 aprilie curent, în cadrul şedinţei de Guvern, a fost aprobat proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului, prezentat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

Scopul prioritar al proiectului constă în modificarea și ajustarea cadrului normativ național ce reglementează regimul juridic al protecției invențiilor, urmare semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene, încheiat la Munchen pe 16 octombrie 2013, precum și operării, în acest context, a modificărilor și completărilor în Legea nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (prin Legea  nr. 160  din  30.07.2015).   

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului conține, în special, norme ce reglementează procedura de validare a brevetului european, dar și norme ce perfecționează  procedura de depunere și examinare a cererii de brevet de invenție și de eliberare a brevetului, inclusiv procedura ce urmează a fi respectată în cazul altor activități conexe (examinarea opozițiilor, contestațiilor).     

Cu referire la procedura de validare a brevetului european, proiectul în cauză stabilește condițiile și termenul înscrierii în Registrul național de cereri de brevet de invenție a solicitării de validare în Republica Moldova a cererii de brevet european și brevetului european eliberat pe baza unei astfel de cereri, precum și datele bibliografice care urmează a fi publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) în cazul unei asemenea solicitări. Totodată, proiectul  stabilește procedura care urmează a fi respectată în cazul transformării cererii de brevet european în cerere de brevet național. De asemenea, sunt incluse și norme ce reglementează procedura conferirii protecției provizorii unei cereri de brevet european publicate.       

Cu referire la normele ce completează și perfecționează procedura de depunere și examinare a cererii de brevet de invenție și de eliberare a brevetului, acestea au caracter de precizare și uniformizare a terminologiei utilizate pe tot cuprinsul Regulamentului.

Proiectul a fost examinat și avizat de către autoritățile de resort, respectiv propunerile și recomandările formulate de acestea au fost luate în considerare la definitivarea proiectului.