2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Noi indicații geografice pentru produse tradiționale moldovenești ar putea să obțină protecție

10.05.2018

Noi indicații geografice pentru produse tradiționale moldovenești ar putea să obțină protecție. Acestea au fost identificate în cadrul unui studiu, elaborat de experții Proiectului Uniunii Europene „Suport pentru Asigurarea Respectării Drepturilor de Proprietate Intelectuală” în Republica Moldova în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Rezultatele studiului au fost prezentate, astăzi, în cadrul unui Atelier de lucru cu genericul "Rolul produselor tradiționale cu Indicație Geografică în dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova și Uniunea Europeană", organizat în cadrul expoziţiei FOOD & DRINKS, care se desfășoară în aceste zile la C.I.E. "Moldexpo".

În deschiderea evenimentului, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan a menționat că Agenția a depus și va depune în continuare eforturi susținute pentru crearea în Republica Moldova a unui sistem puternic de protecție și promovare a indicațiilor geografice. 

În continuare, experții Proiectului au prezentat studiul, la baza căruia au stat rezultatele campaniei naționale de identificare a produselor, băuturilor și bucatelor specifice anumitor regiuni geografice, care ar putea fi promovate sub o indicație geografică sau în calitate de specialități tradiționale garantate, care a fost desfășurată în perioada august-octombrie 2017. Experții au analizat cele 3 zone economice şi agro-pedologice ale Republicii Moldova (zonele Nord, Centru şi Sud), 33 de raioane, UTAG şi municipiile Chişinău şi Bălţi. În rezultat, au fost identificate 71 de produse, băuturi, bucate şi obiecte de meşteşugărit şi artizanat, dintre care 55 sunt produse agricole și agroalimentare, iar 16 - obiecte de meșteșugărit și atizanat. La etapa de evaluare ulterioară, urmare interesului manifestat de mediul de afaceri, au fost selectate 7 produse pentru care urmează să fie obținută protecția IG sau a STG. Aceste produse sunt: Kaurma (produs din carne de oi), Brânză de capră de Măgura, Miere de Codru, Miere din Codrii Tigheciului şi Mousse de miere cu pomuşoare de pădure, Pistil de fructe, condiment pisat uscat din ardei roşu dulce.

De asemenea, la eveniment au fost abordate provocările și oportunitățile de dezvoltare a afacerilor cu produse tradiționale și cu IG în țara noastră, precum și potențialul de export al acestora pe pieţele UE. Potrivit experților Proiectului UE, sectorul produselor care pot fi promovate și comercializate sub IG este compus în cea mai mare parte din micro întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii sau de meşteri populari. Tendința economică generală, care face parte din procesul de înregistrare, promovare şi comerţ cu produse cu IG, arată că majoritatea produselor din UE, dar și din alte țări terțe, sunt produse de întreprinderi mici şi mijlocii, cu tendinţă de asociere a acestora în cooperative agricole şi asociaţii de producători.

La eveniment au participat reprezentanți de la AGEPI, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare, Camera de Comerț și Industrie, experți ai Proiectului UE „Suport pentru Asigurarea Respectării Drepturilor de Proprietate Intelectuală” în Republica Moldova și aproximativ 20 de producători autohtoni.

În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova sunt protejate în baza înregistrării pe cale națională – 10 denumiri de origine, inclusiv 3 autohtone și 7 străine, precum și 7 indicații geografice autohtone.

Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, finanţat de Uniunea Europeană, are o durată de doi ani și urmează să fie finalizat în noiembrie 2018. Unul din obiectivele de bază al proiectului este îmbunătățirea sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova.

Menționăm că, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Proiectul Uniunii Europene „Suport pentru Asigurarea Respectării Drepturilor de Proprietate Intelectuală” în Republica Moldova participă cu un stand informativ în cadrul Expoziției internaționale specializate FOOD & DRINKS, care se desfășoară în perioada 10 - 13 mai 2018, la C.I.E. "Moldexpo". La stand sunt prezenți mai mulți producători care își promovează produsele autohtone cu indicații geografice sau cu potențiale IG și STG. De asemenea, specialiștii Agenției oferă consultații privind aspectele teoretice și practice de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală, sursele de informare în domeniul dat, distribuie materiale promoționale și acordă consultații în domeniul proprietății intelectuale, atât agenților economici prezenți la standuri, cât și vizitatorilor expoziției.