Negocierea aspectelor problematice in domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe

24.10.2011

Pe 20 octombrie 2011, la AGEPI a avut loc sedinta de lucru la care au fost invitati sa participe reprezentantii autoritatilor publice (Serviciul Vamal, Ministerul Finantelor, Serviciul Fiscal de Sta), asociatiilor de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe (AsDAC, ATDAC), ai sectorului privat (reprezentantul importatorilor, Amcam Moldova, ATIC,) si alti titulari de drepturi.

In cadrul sedintei s-au pus in discutie modalitatile de solutionare a problemelor referitoare la achitarea remuneratiei compensatorii de catre importatorii de echipamente si suporturi materiale, precum si metodele de impozitare a obiectelor dreptului de autor si drepturilor conexe.

In special, participantii la sedinta si-au expus viziunea privind urmatoarele subiecte din agenda de lucru:

  • identificarea unui mecanism de stabilire a cantitatii echipamentelor si suporturilor materiale importate (in baza art. 26-27 al Legii privind dreptul de autor si drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010);
  • procedura de stabilire si achitare a remuneratiei compensatorii;
  • problemele cu care se confrunta organizatiile de gestiune colectiva la colectarea remuneratiei compensatorii;
  • metodele de impozitare a obiectelor dreptului de autor si drepturilor conexe.

S-a luat in dezbatere modul de achitare a remuneratiei compensatorii, informatiile privind numarul importatorilor de echipamente, ce reprezinta secret comercial, si pot fi transmise unei organizatii de gestiune colectiva, refuzul importatorilor de a achita remuneratia compensatorie, litigiile dintre organizatiile de gestiune colectiva si importatori la achitarea remuneratiei compensatorii etc.

De asemenea, au fost expuse opiniile celor prezenti cu privire la excluderea taxei de 3% pentru remuneratia compensatorie (art.26 si 27 ale Legii nr.139/2010). S-a accentuat necesitatea cooperarii Serviciului Vamal cu organizatiile de gestiune colectiva in cazurile importului de echipament (audio, videomagnetofoane, drivere pentru discuri) si suporturi materiale (suporturi pentru imprimarea sonora si/sau video, casete, discuri laser, compact discuri).

Un alt subiect abordat in cadrul sedintei a fost metodica impozitarii obiectelor dreptului de autor, atunci cand are loc transmiterea drepturilor patrimoniale de autor in baza contractului de munca, comanda, autor. Ca urmare a discutiilor, s-a propus organizarea unei sedinte comune a reprezentantilor organizatiilor de gestiune colectiva si reprezentantilor importatorilor, mediului privat si distribuitorilor, care sa vina cu propuneri concrete privind mecanismul de conlucrare la capitolul achitarea remuneratiei compensatorii.