2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Modificări în procedura de examinare a opozițiilor sau observațiilor privind cererile de înregistrare a mărcilor depuse pe cale internațională

15.03.2018

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) vă informează că în scopul uniformizării procedurii de examinare de fond a cererilor de înregistrare a mărcilor depuse pe cale națională și a celor parvenite prin procedura Sistemului de la Madrid (internațională), se modifică procedura de examinare a opozițiilor/observațiilor depuse împotriva înregistrării cererilor de înregistrare a mărcilor parvenite prin procedura internațională.

Modificarea constă în emiterea unui aviz de refuz provizoriu doar în baza opoziției/observației până la examinarea de fond a cererii, ce va oferi solicitantului posibilitatea de a veni cu argumente gratuit, până la examinarea de fond, prin intermediul unui mandatar autorizat.

Ulterior, examinarea de fond va fi efectuată conform prevederilor art. 41 din Legea nr. 38-XVI/2008 privind protecția mărcilor.

Procedura modificată va fi aplicată pentru cererile internaționale notificate de Biroul Internațional al Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală începând cu 01.01.2018.