Mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a XXVII-a din ziua fondării AGEPI