2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Marcajele de control va garanteaza procurarea unui produs licentiat

28.05.2008

Valorificarea ilegala a operelor si fonogramelor, protejate prin Legea nr. 293-XIII din 23.11.1994 “Cu privire la dreptul de autor si drepturile conexe”, pericliteaza respectarea normelor legale in Republica Moldova, aducand mari prejudicii atat titularilor dreptului de autor si drepturilor conexe autohtoni si straini, cat si statului, prin neincasarea impozitelor si taxelor corespunzatoare, iar „piratii” obtin profituri uriase, propunand consumatorilor produse de proasta calitate.

Conform Legii „Cu privire la difuzarea exemplarelor de opere si fonograme”, toate persoanele care difuzeaza exemplare de opere sau fonograme imprimate pe audio-casete (MC), compact-discuri (CD, DVD, VCD), casete video (VHS) etc. sunt obligate sa solicite la AGEPI inregistrarea lor in Registrul de stat si eliberarea marcajelor de control corespunzatoare denumirilor si numarului de exemplare de opere sau fonograme destinate difuzarii. Aceasta este una dintre multiplele masuri de contracarare a fenomenului de incalcare a drepturilor de autor si conexe care are un impact deosebit de grav in toata lumea.

Marcajul de control reprezinta o eticheta de model unic, sub forma de imagine tridimensionala, cu un nivel special de protectie pe partea exterioara, realizata pe un suport autoadeziv si autodistructiv, avand inscris pe ea un cod alfanumeric ce include seria si numarul inregistrarii exemplarului de opera sau fonograma la AGEPI.

Difuzarea exemplarelor de opere sau fonograme se permite cu conditia respectarii urmatoarelor conditii:

  1. fiecare exemplar de opera si fonograma va contine informatia privind administrarea drepturilor asupra operei sau fonogramei si marcajul de control respectiv;
  2. difuzorul va dispune de o factura autentificata prin semnatura si stampila titularului de drepturi asupra exemplarelor de opere sau fonograme, in care vor fi indicate denumirea, pretul, numarul de exemplare si suma pentru fiecare denumire de opera sau fonograma;
  3. difuzorul va dispune de certificatul de inregistrare in Registrul de stat si de adeverinta de obtinere a marcajelor de control;
  4. difuzorul va dispune de un contract cu anexele respective, in forma scrisa, inregistrat la Agentie in modul stabilit, care ii va permite sa difuzeze intr-un anumit mod exemplarele respective de opere sau fonograme.

In conformitate cu pct.13 al Regulamentului cu privire la modul de producere, eliberare si aplicare a marcajelor de control pe exemplarele de opere si fonograme, pentru obtinerea marcajelor de control persoanele fizice si juridice care produc si/sau difuzeaza exemplare de opere sau fonograme sunt obligate sa prezinte la AGEPI urmatoarele acte:

  1. contractele de autor si alte acte juridice, incheiate cu titularul dreptului de autor si drepturilor conexe asupra operei sau fonogramei, in care se indica modalitatile autorizate de producere si/sau difuzare a exemplarelor de opere sau fonograme;
  2. documentele ce confirma provenienta exemplarelor de opere sau fonograme;
  3. documentele vamale ce confirma ca exemplarele de opere sau fonograme au fost importate in Republica Moldova (in cazul importarii acestora).

Pe exemplarele de opere sau fonograme importate, marcajele de control se aplica, la solicitarea importatorului, dupa perfectarea documentelor vamale de import si inainte de difuzarea acestor exemplare. Pe exemplarele de opere sau fonograme destinate exportului, marcajele de control se aplica, la solicitarea exportatorului, pana la perfectarea documentelor vamale de export.

Consumatorii din Republica Moldova trebuie sa cunoasca si sa constientizeze faptul ca exemplarele de opere si fonograme pot fi comercializate doar atunci cand pe ele au fost aplicate marcajele de control si doar in incaperi speciale, destinate comercializarii lor. Exista, insa, si o exceptie. Marcajele de control nu se aplica pe exemplarele de opere si fonograme valorificate de persoanele fizice exclusiv in scopuri personale, in conformitate cu legislatia privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Intrucat marcajele de control reprezinta o anumita valoare baneasca, acestea sunt susceptibile de falsificare, la fel cum sunt supuse falsificarii biletele bancare. In baza art. 16 alin. 2 al Legii “Cu privire la difuzarea exemplarelor de opere si fonograme”, falsificarea, producerea, distrugerea, utilizarea sau comercializarea ilicita a marcajelor de control, producerea ori difuzarea ilegala a exemplarelor de opere sau fonograme, precum si alte incalcari ale prezentei legi sunt pasibile de raspunderea administrativa sau penala prevazuta de legislatia in vigoare privind dreptul de autor si drepturile conexe.

In cazul in care persoana juridica incalca grav sau sistematic legea, activitatea acesteia este suspendata pe un termen de la 30 pana la 90 de zile, in baza hotararii instantei judiciare competente.

O alta norma care prevede raspunderea pentru ilegalitatile comise in cazul marcajelor de control este reglementata de art. 51/2 alin. 2 al Codului „Cu privire la contraventiile administrative” al Republicii Moldova care prevede, in cazul falsificarii ori a producerii, distrugerii, utilizarii, comercializarii ilicite a marcajelor de control, aplicarea unei amenzi: persoanelor particulare – in marime de la 150 pana la 200 de unitati conventionale, iar persoanelor cu functii de raspundere - de la 200 pana la 300 de unitati conventionale, obiectul care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul nemijlocit al contraventiei administrative fiind confiscat.

Odata cu includerea articolului 185/1 in Codul Penal, in legislatie sunt stipulate masuri represive pentru ilegalitatile comise prin marcarea, comercializarea, importarea, exportarea, transportarea sau depozitarea ilegala a marcajelor de control si falsificarea acestora, cauzandu-se daune in proportii deosebit de mari. Asemenea contraventii atrag dupa sine o amenda in marime de la 2000 pana la 4000 unitati conventionale sau o pedeapsa prin munca neremunerata in folosul comunitatii de la 180 pana la 240 de ore; persoana juridica se pedepseste cu o amenda in marime de la 2000 pana la 6000 unitati conventionale, fiind privata de dreptul de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 1 pana la 5 ani.

Marcajul de control este, inainte de toate, o garantie pentru consumatori ca vor cumpara un produs licentiat. Totodata, el confirma legalitatea si justetea utilizarii exemplarelor de opere si fonograme pe care este aplicat, asigura respectarea dreptului de autor si a drepturilor conexe. Pentru institutiile de control, prezenta marcajului respectiv va reprezenta un indice care deosebeste un produs valorificat legal de unul contrafacut. Prin urmare, marcajul va contribui la combaterea mai eficienta a pirateriei in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe.