Lista candidaților admiși la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

03.05.2019

Nr. d/o Numele, prenumele

Specialist superior, Secția Resurse umane

1

Chirtoca Svetlana

2

Mihailov Liliana

Specialist, Secția Gestionare documente

1

Kobîleațcaia Tamara

2

Lungu Irina

3

Cocieru Dumitru

4

Spătaru Marcel

Data şi ora desfășurării probei scrise – 16 mai 2019, ora 10:00, Sala de conferințe de la et.II, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, str. Andrei Doga 24/1

Tel: 022 400-636, 022 400-632