2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La Geneva s-a desfășurat Comitetul pentru Proprietate Intelectuală şi Dezvoltare al OMPI

01.12.2017

În perioada 27 noiembrie – 1 decembrie, la sediul Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI), s-a desfășurat Comitetul pentru Proprietate Intelectuală şi Dezvoltare al OMPI. Republica Moldova a fost reprezentată în cadrul Comitetului de către Svetlana Munteanu, Consilierul Directorului General AGEPI.

La şedinţă au participat peste 100 de delegaţii din statele membre OMPI, precum şi reprezentanți ai unor organizaţii internaţionale şi naţionale, guvernamentale și non-guvernamentale. În conformitate cu agenda de lucru, statele membre au abordat mai multe subiectele de interes prioritar pentru dezvoltarea și consolidarea sistemului global de protecție și valorificare a proprietății intelectuale.

Astfel, discuţiile au fost axate pe examinarea Raportului de progres privind stadiul de realizare a celor 45 de recomandări ale Agendei pentru Dezvoltare a OMPI, inclusiv contribuția altor comitete ale OMPI la implementarea acestor recomandări, evaluarea gradului de implementare a proiectelor de asistenţă tehnică, precum şi identificarea activităţilor de perspectivă ale Comitetului.

Statele membre au examinat mai multe documente elaborate de Biroul Internațional OMPI referitoare  la: Foaia de parcurs privind promovarea utilizării Formului web elaborat în cadrul  proiectului “Proprietatea Intelectuală și Transferul de tehnologie: Provocări/probleme comune: Soluții identificate”, în calitate de platformă pentru elaboratorii și utilizatorii de soluții tehnolgice noi; “Promovarea activităților și resurselor OMPI legate de transferul de tehnologie”, precum și “Cartografierea forumurilor și conferințelor internaționale care se referă la inițiative și activități din domeniul transferului de tehnologie”.

De asemenea, în cadrul sesiunii curente au fost trecute în revistă proiectele de asistență tehnică în domeniul cooperării  pentru dezvoltare, implementate de către OMPI în comun cu statele membre. A fost audiat raportul privind Masa rotundă organzată de OMPI privind  asistența tehnică și consolidarea capacităților, care a avut loc pe 12 mai 2017, la Geneva, și anume cu referire la schimburi de experiență, instrumente și metodologii aplicate. Scopul acestei mese rotunde a constat în efectuarea unui schimb de experiență, bune practice și instrumente în domeniul asistenței tehnice.

Statele membre au luat  act de raportul pregătit de Biroul Internațional privind funcționalitatea Bazei de date “Registrul consultanților OMPI”.

O atenție deosebită s-a acordat Programului de lucru privind implementarea recomandărilor pentru dezvoltare adoptate, și anume:

  • Au fost prezentate rezultatele realizării proiectului pilot privind proprietatea intelectuală (IP) și managementul modelelor pentru dezvoltarea afacerilor în  țările cu cel mai slab grad de dezvoltare (LDC);
  • A fost examinată propunerea Grupului african privind organizarea bianuală a Conferinței Internaționale privind Proprietatea intelectuală și Dezvoltarea;
  • S-a discutat repetat pe marginea punctului 5 din propunerea comună a delegațiilor Statelor Unite ale Americii, Australiei și Canadei privind activitățile legate de transferul de tehnologie;
  • S-a abordat subiectul privind modul de implementare a recomandărilor în scopul atingerii obiectivelor la viitoarea sesiune a Comitetului CDIP, inclusiv includerea acestui subiect în agenda fiecărei sesiuni a Comitetului;
  • A fost audiat raportul privind îndeplinirea recomandărilor înaintate în cadrul unui studiu independent a stadiului de implementare a Agendei pentru dezvoltare a OMPI, prezentat de Turcia din numele Grupului B a țărilor dezvoltate din cadrul OMPI.

De asemenea, stalele membre au luat act de două studii noi elaborate conform programului privind utilizarea proprietății intelectuale în Columbia și în America Centrală și Republica Dominicană.

Unul din subiectele incluse în agenda sesiunii curente a Comitetului s-a referit la stadiul realizării proiectelor inițiate în cadrul Comitetului, în vederea implementării recomandărilor Agendei pentru dezvoltare și anume:

  • Proprietatea intelectuală, turismul și cultura: suport pentru dezvoltarea agendei pentru dezvoltare și popularizarea patrimoniului cultural în Egipt și alte țări în curs de dezvoltare;
  • Proprietatea intelectuală și dezvoltarea socio-economică: etapa a II-a ;
  • Crearea potențialului de utilizare a informației tehnico-științifice pentru o anumită tehnologie  în calitate de soluție a unei probleme de dezvoltare identificate – etapa a II-a;
  • Colaborarea cu instituțiile care se ocupă de pregătirea cadrelor în domeniul justiției în țările cu cel mai jos grad de dezvoltare în vederea instruirii și pregătirii cadrelor în domeniul proprietății intelectuale etc.

Participanții la sesiunea a 20-a a Comitetului au luat act de raportul grupului analitic independent  care, la solicitarea Biroului Internațional OMPI și conform mandatului acordat de Adunarea generală a OMPI din anul 2010, a efectuat un studiu privind gradul de implementare a recomandărilor Agendei pentru Dezvoltare a OMPI, în baza întrevederilor pe teren cu reprezentanții oficiilor naționale de proprietate intelectuală, organizații internaționale guvernamentale și non-guvernamentale, solicitanți și titulari de drepturi etc.

Ședința curentă a Comitetului s-a finalizat cu aprobarea subiectelor prioritare pentru activitatea de viitor ale Comitetului.

Documentele discutate în cadrul Comitetului pot fi accesate la adresa:  http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42305