2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La Geneva s-au desfășurat lucrările Comitetului Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor geografice

01.12.2014

În perioada 24-26 noiembrie  2014  în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) (Elveția, Geneva)  au avut loc şedinţele  Comitetului Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor geografice (SCT 32) (http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32090).

La sesiunea menționată au  participat peste 150 de reprezentanţi din 71 de state membre OMPI, inclusiv Comunitatea Europeană; 4 organizaţii internaţionale interguvernamentale (BOIP, WTO, Uniunea Africană, Centrul de Sud) și 7 organizaţii internaţionale nonguvernamentale (INTA, JPAA, JTA, CEIPI, CTA, KEI, MARQUES).

În adresarea sa către participanții la lucrările Comitetului SCT, dl Francis Gurry, directorul general OMPI,  a menționat că în ultimii ani (2004-2013) se observă creșterea interesului la nivel global față de protecția desenelor și modelelor industriale, și în acest context elaborarea unui tratat  internațional care ar simplifica/unifica procedura de protecție a desenelor și modelelor industriale este strict necesară. Dl Francis Gurry a încurajat statele membre OMPI, participante la lucrările SCT, să-și intensifice activitatea pentru a finaliza procesul de elaborare a noului Tratat în domeniul desenelor și modelelor industriale.

Un alt subiect important, discutat în cadrul Comitetului, se referă la  elaborarea “Recomandărilor OMPI referitor la protecția denumirilor de state”, care ar servi ca referință statelor membre în procedura de înregistrare  a obiectelor  de proprietate intelectuală ce includ denumiri de state. La momentul de față, legislația în domeniul înregistrării mărcilor conține cele mai clare prevederi cu referire la protecția denumirilor de state în comparație cu procedurile de înregistrare/utilizare a denumirilor de state în cadrul denumirilor de firmă, numelor de domen. În rezultatul discuțiilor și ținând cont de importanța subiectului dat, Comitetul SCT a luat decizia de a organiza un eveniment special în cadrul viitoarei sesiuni a SCT pentru a examina multilateral experiența statelor membre OMPI referitor la protecția denumirilor de state și brandul de țară.

În conformitate cu agenda sesiunii a 32-a a SCT, subiectul  privind protecția indicațiilor geografice a fost discutat în baza a 2 documente:

  • propunerea  formulată de Statele Unite ale Americii de a elabora un studiu care ar reflecta practica statelor membre OMPI referitor la protecția indicațiilor geografice;
  • propunerea comună a delegațiilor din Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Republica Moldova și Elveția privind  “Protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de state în Sistemul Numelor de Domen”.

În cadrul sesiunii următoare, SCT va examina posibilele direcții de  activitate ale Comitetului referitor la subiectul menționat.

Republica Moldova a fost reprezentată de către dl Simion Levițchi, director Departament mărci, modele și desene industriale, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) și Igor Moldovan, secretar I al Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU şi alte organizaţii internaţionale din Geneva.