2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La Geneva a avut loc Comitetul Interguvernamental al OMPI pentru Proprietatea Intelectuală, Resursele Genetice, Cunoștințele Tradiționale și Expresiile Cultural Tradiționale/Folclor

19.06.2017

În perioada 12-16 iunie curent, la Geneva, s-a desfășurat sesiunea a 34-a a Comitetului Interguvernamental al OMPI pentru Proprietatea Intelectuală, Resursele Genetice, Cunoștințele Tradiționale și Expresiile Cultural Tradiționale /Folclorului (Comitet IGC). Republica Moldova a fost reprezentată în cadrul acestui comitet de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).        

La Comitetului IGC au participat atât reprezentanții țărilor membre, cât și observatori din cadrul organizațiilor guvernamentale și nonguvernamentale acreditate la OMPI. Pe parcursul reuniunii, Comitetul IGC s-a întrunit atât în ședințe plenare, cât și neformale.

În cadrul sesiunii curente a fost adoptat raportul sesiunii a 33-a, desfășurată în perioada 27 februarie – 3 martie 2017, fiind evidențiate evoluțiile înregistrate la acest capitol, precum și bilanțul progreselor acumulate în contextul măsurilor trasate în cadrul sesiunii precedente.

O atenție deosebită a fost acordată seminarului privind Proprietatea Intelectuală și Expresiile Cultural Tradiționale, organizat la Geneva, Elveția, în perioada 8 și 9 iunie 2017, cu scopul de a contribui la formarea ”cunoștințelor regionale și interregionale și a consensului” în privința proprietății intelectuale și expresiilor cultural tradiționale, prin prisma problemelor rămase nesoluționate. În cadrul seminarului au fost examinate instrumentele juridice internaționale existente în materie de proprietate intelectuală și expresii culturale tradiționale, lacunele de ordin economic, cultural și social depistate, inclusiv măsurile necesare a fi întreprinse în vederea înlăturării acestora. Un interes sporit a fost atribuit examinării experienței acumulate până în prezent, pe acest segment, precum și inițiativelor, proiectelor demarate în partea ce vizează protecția expresiilor culturale tradiționale în contextul sistemului proprietății intelectuale existent.

Un subiect important al reuniunii a constituit discuțiile ample privind articolele esențialele ale proiectului textului de bază ”Protecția cunoștințelor tradiționale. Proiecte de articole Rev.2”  ce vizează definiția noțiunilor de ”însușire ilicită”, ”însușire ilegală”, ”utilizare abuzivă”, ”utilizare neautorizată”, beneficiarii, obiectivele și obiectele domeniului cunoștințelor tradiționale și expresiilor culturale tradiționale, care pot beneficia de o protecție corespunzătoare la nivel internațional, interconexiunea acestora cu domeniul public, precum și excepțiile, limitările care se impun la acest capitol.  Alte subiecte de interes general abordate în acest context au fost: sancțiunile și mijloacele de recurs, gestiunea drepturilor, formalitățile și măsurile tranzitorii, tangența normelor cu prevederile altor acorduri internaționale, tratamentul național și cooperarea transfrontalieră.

De asemenea, în cadrul sesiunii a fost abordată activitatea Comitetului IGC, contribuția acestuia și implementarea recomandărilor formulate de dezvoltare a acestei structuri.

Comitetul IGC a fost instituit de către Adunarea Generală a statelor membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) în anul 2000, ca un forum politic pentru discutarea problemelor de proprietate intelectuală, care apar în contextul protecției resurselor genetice, cunoștințelor tradiționale și expresiilor cultural tradiționale/folclorului.