2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La Bruxelles s-a desfășurat reuniunea Comitetului de Asociere Republica Moldova-UE în Configurația Comerț

20.10.2016

La 19 octombrie curent, la Bruxelles, a avut loc cea de-a II reuniune a Comitetului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în Configurația Comerț, în cadrul căreia au fost evaluate capacitățile instituționale ale Republicii Moldova în vederea realizării angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere, dar și examinate necesitățile de asistență/proiecte în domeniile de acoperire ale componentei economice a documentului. Delegația Republicii Moldova, condusă de viceprim-ministrul, ministrul economiei, Octavian Calmîc, a prezentat raportul de progres privind acțiunile întreprinse pe principalele domenii prevăzute la Titlul V al Acordului de Asociere. 

În cadrul reuniunii, vicepremierul Octavian Calmîc, a prezentat evoluțiile înregistrate pe componentele pilon ce stau la baza creării Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător: dinamica comerțului exterior al Republicii Moldova, cu accente pe evoluția schimburilor comerciale cu partenerii europeni, inclusiv valorificarea cotelor la export/import, armonizarea legislației naționale la acquis-ul comunitar în domeniile drepturilor de proprietate intelectuală, achiziții publice, comerțul cu servicii, infrastructura calității și supravegherea pieței, etc.

În context, ministrul Economiei a accentuat că Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, iar aproximativ 1250 de companii naționale (în creștere cu 20% comparativ cu anul 2013) au înregistrat exporturi în statele comunității europene pentru 673 poziții tarifare, ceea ce reprezintă cumulativ peste 67 % din numărul total al exportatorilor țării noastre.

În raportul său viceprim-ministrul a referit atât la cele mai importante realizări la comerțul cu servicii, sectorul energetic, domeniul achizițiilor publice, drepturilor de proprietate intelectuală, domeniul concurenței, etc, cât și la problemele cu care se confruntă autoritățile naționale la implementarea unor obiective asumate în cadrul Acordului de Asociere.

La rândul său, Petros Sourmelis, șeful de Unitate pe aspecte de Comerț privind politica de vecinătate UE, a apreciat eforturile Guvernului Republicii Moldova de a ajusta legislația națională la cea comunitară, precum și de a realiza implementarea angajamentelor asumate de țara noastră în cadrul Acordului de Asociere și celui de implementare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. În mod special, oficialii UE au salutat progresele autorităților naționale în preluarea și implementarea standardelor comunitare, infrastructurii calității, aprobării strategiei achizițiilor publice, fortificării capacităților în sectorul financiar-bancar, etc.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a fost reprezentată la reuniunea menționată de către Liliana Vieru, șefa Secției Cooperare Internațională și Integrare Europeană, care, în conformitate cu pct.6 din agendă, a prezentat o informație succintă cu referire la progresele înregistrate de Republica Moldova în implementarea angajamentelor  prevăzute în cap.9 „Drepturile de proprietate intelectuală” a Acordului de Asociere RM-UE.

În cadrul reuniunii au fost semnate mai multe decizii importante privind actualizarea unor anexe parte componentă a Acordului de Asociere Republica Moldova-UE.

Mai multe detalii la:  http://mec.gov.md/ro/content/la-bruxelles-s-desfasurat-reuniunea-comitetului-de-asociere-republica-moldova-ue