2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La AGEPI se desfasoara ediţia a XVI-a a Simpozionului stiinţifico-practic anual „Lecturi AGEPI-2014”

24.04.2014

Astazi, 24 aprilie, in sala de conferinţe a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) si-a deschis lucrarile Simpozionul stiinţifico-practic anual „Lecturi AGEPI-2014”, ediţia a XVI-a. Scopul organizarii acestui eveniment este de a oferi o platforma necesara de dezbateri  a problemelor din domeniul proprietații intelectuale.

Simpozionul se desfasoara sub genericul „Probleme actuale ale protecţiei, respectarii si valorificarii proprietaţii intelectuale”.

In cuvantul de salut, Ion Ţiganas, vicedirectorul general al AGEPI, a menţionat ca proprietatea intelectuala constituie elementul de baza al progresului si subiect de actualitate majora in epoca contemporana, contribuind la soluționarea multor probleme actuale. „Proprietatea intelectuala este elementul care defineste o economie dezvoltata, iar inovaţiile sunt cele care dau tonul. Simpozionul „Lecturi AGEPI-2014” ne da posibilitatea sa comunicam si sa inţelegem mai bine ce presupune domeniul proprietaţii intelectuale. Va incurajez sa transformam acest eveniment intr-un camp de dezbateri”, a specificat Ion Ţiganas.

Evenimentul se va desfasura timp de doua zile, cu urmatoarele sesiuni: evoluţii recente in domeniul protecţiei si respectarii drepturilor de proprietate intelectuala; protecţia drepturilor de proprietate industriala: aspecte juridice si procedurale. Invenţii si soiuri de plante, marci, desene si modele industriale, indicaţii geografice, denumiri de origine si specialitaţi tradiţionale garantate; probleme actuale ale dreptului de autor si drepturilor conexe; managementul proprietaţii intelectuale; valorificarea potenţialului economic al proprietaţii intelectuale.

Startul sesiunii I a fost dat de catre Tudor JOVMIR, expert principal, Secţia chimie, medicina, biologie, Departamentul invenţii si soiuri de plante, AGEPI, prin comunicarea “Analitica de brevet – un imperativ al AGEPI”.  Sesiunea a continuat cu comunicarile prezentate de Nurgaisa SAHIPOVA, sefa Direcției comercializarea OPI, Organizația Republicana de Stat „Institutul Național de Proprietate Intelectuala“ din cadrul Comitetului pentru Drepturile de Proprietate Intelectuala al Ministerului Justiției din Republica Kazahstan, cu tema „Probleme actuale in domeniul dreptului de autor”, Simion CERTAN, dr. hab. in economie, prof. univ., Universitatea Agrara de Stat din Moldova, cu tema Impactul Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeana si Republica Moldova asupra formarii potenţialului intelectual”, Vitalie MINCIUNA, dr. hab., Consiliul Național pentru Acreditare si Atestare, cu tema „Acreditarea stiințifica: suport sau frana a procesului inovațional?”etc.

Menţionam ca la lucrarile ediţiei actuale a Simpozionului participa peste 90 de reprezentanţi ai autoritaților  publice centrale,  instituţiilor academice si universitare din Republicii Moldova, mandatari autorizaţi, specialistii AGEPI, precum si oaspeţi de peste hotare, reprezentanţi ai Oficiului de Stat pentru Invenţii si Marci din Romania, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, Centrului Naţional de Proprietate Intelectuala din Belarus,Organizaţiei Republicane de Stat „Institutul Naţional de Proprietate Intelectuala”, Republica Kazakstan.

Program