Intrarea în vigoare a Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona al OMPI

09.03.2020

Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice a intrat oficial în vigoare. Sistemul de înregistrare internațională oferă protecție pentru denumirile care indică originea geografică a unor produse cum ar fi: cafea, ceai, fructe, vin, produse de olărit, sticlărie sau țesături.

Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona, adoptat la 20 mai 2015, permite, în prezent, înregistrarea internațională a indicațiilor geografice, folosind procedura de înregistrare unică la OMPI, și face posibilă aderarea anumitor organizații interguvernamentale, în special a Uniunii Europene și a Organizației Africane de Proprietate Intelectuală (OAPI).

Aderarea Uniunii Europene, la 26 noiembrie 2019, a permis intrarea în vigoare a Actului de la Geneva trei luni mai târziu, pe 26 februarie 2020.

Tratatul reprezintă o versiune revizuită a Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia indicaţiilor locului de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională, semnat la 31 octombrie 1958, și a fost adoptat la Geneva, Elveția, în cadrul Conferinței Diplomatice din 11-21 mai 2015. Republica Moldova a participat activ pe parcursul întregului proces de negociere și adoptare a documentului. La data de 11.04.2016, Republica Moldova a semnat Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine şi indicațiile geografice.