2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Grupul de lucru privind dezvoltarea juridică a sistemului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor

06.07.2018

În perioada 2-6 iulie 2018, la Geneva, a avut loc cea de-a 16-a ședință a Grupului de lucru privind dezvoltarea juridică a sistemului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor. La ședință au participat reprezentanții a 55 state membre, 14 state observator, reprezentanți ai 2 organizații interguvernamentale și 10 organizații nonguvernamentale. Republica Molodova a fost reprezentată la lucrările Grupului de lucru de Mogol Natalia - șef adjunct Direcția Mărci și Design Industrial.

În cadrul ședinței Grupului de lucru au fost discutate următoarele subiecte:

  • Substituirea (documentul MM/LD/WG/16/2). Subiectul substituirii a fost discutat în cadrul celor de-a 12-15-ședinte ale Grupului de lucru, fiind agreată de principiu ajustarea Regulei 21 din Regulamentul comun de aplicare a Aranjamentului și a Protocolului de la Madrid (in continuare – RC).
  • Transformarea (documentul MM/LD/WG/16/3). Procedura de transformare este prevazută de articolul 9quinqies din Protocol în scopul evitării anulărilor definitive a înregistrărilor internaționale care survine drept consecință a aplicării perioadei de dependență.
  • Noi tipuri de mărci și noi feluri de reprezentare (documentul MM/LD/WG/16/4). Subiecul noilor tipuri de mărci a fost ridicat la cea de-a 14 ședință a Grupului de lucru. Biroul Internațional după un audit al cadrului legal a venit cu constatarea că de principiu sistemul Madrid nu prevede careva limite cu referire la semnele care pot fi înregistrate pe cale internațională. Unica limitare care există în prezent este la regula 9(4)(a)(v) care stabilește că la depunerea cererii internaționale urmează a fi prezentată reprezentarea grafică a semnului revendicat.
  • Rezultatele chestionarului cu referire la limitări ale înregistrărilor internaționale efectuate prin sistemul Madrid (documentul MM/LD/WG/16/5).
  • Proiectul Regulamentului de aplicare a Protocolului relative la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor.
  • Propunerile Federației Ruse și a Chinei cu referire la adăugarea limbilor rusă și chineză drept limbi oficiale în sistemul de la Madrid (documentele MM/LD/WG/16/7, MM/LD/WG/16/9 Rev și MM/LD/WG/16/INF/2)
  • Diverse. Propunerea SUA cu referire al situația financiară a sistemului de la Madrid (documentul MM/LD/WG/16/10)

Urmare participării la Grupul de lucru va fi ajustat cadrul legal național la modificările care urmează să intre în vigoare din 01 februarie 2020.