2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Funcţionarii publici din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală au depus jurământul de credinţă

01.03.2019

Astăzi, 1 martie 2019, urmare reorganizării Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) în autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului, funcţionarii publici din cadrul instituției au depus jurământul de credinţă.

Funcţionarii au jurat să respecte Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinească conştiincios obligaţiile ce le revin în exercitarea funcţiei publice şi să respecte normele de conduită profesională.

În cadrul evenimentului, Directorul general al AGEPI, Lilia Bolocan, i-a felicitat pe toți cei care au devenit funcționari publici și a menționat că funcţia publică este extrem de importantă pentru că presupune curaj, corectitudine și devotament patriei şi cetăţenilor Republicii Moldova.

Funcţionarii publici depun jurământul de credință în temeiul articolului 32 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008.

Menționăm că Instituția publică „Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” s-a reorganizat prin transformare în Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1247/2018.