2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A fost semnat Acordul de colaborare între AGEPI și AȘM

26.05.2016

Pe 26 mai curent, Directorul general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol, și Președintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AȘM), Gheorghe Duca, au semnat un Acord de colaborare în domeniul protecţiei şi promovării proprietăţii intelectuale. 

Evenimentul a avut loc în cadrul şedinţei comune a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică și AGEPI, care s-a desfășurat la AȘM.

Acordul a fost încheiat în scopul sporirii capacităţilor instituțiilor din sfera cercetare-dezvoltare privind protecția și managementul proprietăţii intelectuale.

Prin semnarea acestui Acord, AGEPI și AȘM au convenit asupra următoarelor direcţii prioritare de colaborare:

  • familiarizarea cercetătorilor şi inventatorilor din republică cu legislaţia naţională şi internaţională în vigoare din domeniul proprietăţii intelectuale, cu procedurile şi avantajele protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală în procesul elaborării şi implementării realizărilor ştiinţifice în economia naţională;
  • conlucrarea în procesul elaborării proiectelor de acte legislative şi alte acte normative în scopul implementării politicilor statului în domeniile inovării, cercetării-dezvoltării și protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală;
  • asigurarea, în condiţii de reciprocitate, a accesului la colecţiile bibliotecilor şi efectuarea unui schimb de publicaţii tehnico-ştiinţifice;
  • organizarea în comun a conferinţelor, simpozioanelor şi seminarelor în domeniul ştiinţei şi inovării, precum şi a expoziţiilor naţionale şi internaţionale de inventică;
  • promovarea intereselor cercetătorilor, inventatorilor şi titularilor naţionali ai obiectelor de proprietate intelectuală în procesul integrării şi cooperării internaţionale în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale etc.

Directorul general AGEPI, Octavian Apostol, a menționat că, în prezent, este incontestabil rolul fundamental al proprietăţii intelectuale în crearea unui mediu favorabil inovării, creativităţii şi liberei concurenţe, pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Octavian Apostol și-a exprimat speranța că semnarea acestui Acord va intensifica relaţiile de cooperare în vederea promovării şi diseminării cunoştinţelor privind proprietatea intelectuală în rândul cercetătorilor și inventatorilor din Republica Moldova.

La rîndul său, Președintele AȘM, Gheorghe Duca, a menționat că relațiile de colaborare între AGEPI și AȘM sunt extrem de necesare deoarece ambele instituții au un scop comun și anume dezvoltarea economiei Republicii Moldova.

De asemenea, în cadrul ședinței, Directorul general adjunct al AGEPI, Svetlana Munteanu și Prim-vicepreşedintele AȘM, Ion Tighineanu, au prezentat informații succinte privind cooperarea dintre cele două instituții pe parcursul ultimilor ani.

Totodată, în cadrul întrevederii au fost expuse mai multe propuneri de colaborare, printre care editarea în comun a unei cărți despre inventatori precum și despre invenţiile create şi protejate pe teritoriul Republicii Moldova.