2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A fost publicat Raportul național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

05.04.2019

Pe 5 aprilie curent, a fost publicat Raportul național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, ediția a VII-a, elaborat de Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală înființat în cadrul AGEPI.

Raportul cuprinde cele mai importante date referitoare la acțiunile întreprinse de către autoritățile publice din Republica Moldova pe parcursul anului 2018, în vederea sporirii gradului de conștientizare publică cu privire la riscurile pe care le comportă fenomenele de contrafacere și piraterie, precum și o serie de date statistice relevante privind activitatea organelor de drept în lupta împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, dar și publicarea evoluțiilor legislative și instituționale în domeniul vizat.

Asigurarea protecției și respectării drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă un parametru esențial al progresului în domeniul cercetării, inovării şi ocupării forţei de muncă. Acest Raport național, este elaborat pentru a asigura continuitatea colectării și sistematizării datelor despre respectarea DPI, dar și pentru a încuraja comunitatea să devină partenerii noștri în combaterea pirateriei și contrafacerii.

Raportul este elaborat anual de către AGEPI, cu suportul informațional al autorităților publice din Republica Moldova responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, și anume: Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Procuratura și Consiliul Concurenței. Ediția curentă a Raportului conține o serie de activități desfășurate cu suportul Proiectului de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană.

Publicarea raportului se încadrează în eforturile autorităților publice de a dezvolta un sistem echilibrat de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală, în conformitate cu Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020.

Raportul național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală poate fi consultat la următoarea adresă: http://observatorpi.md/assets/files/raport/raport_national_2018.pdf