2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A fost promulgata Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe

07.10.2010

La 27 septembrie 2010 a fost promulgata, prin Decretul nr. 562-V al Presedintelui interimar al Republicii Moldova, Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Legea nr. 139/2010 reglementeaza raporturile ce apar in rezultatul crearii si valorificarii operelor literare, artistice si stiintifice (dreptul de autor) si ale interpretarilor, fonogramelor, videogramelor si emisiunilor organizatiilor de difuziune (drepturile conexe), precum si alte drepturi care sunt recunoscute in legatura cu activitatea intelectuala din domeniul literaturii, artei, stiintei si tehnicii.

Noua Lege consemneaza drepturile morale si patrimoniale de care dispun autorii sau titularii de drepturi, exceptiile si limitarile drepturilor patrimoniale pentru asigurarea accesului la cultura, educatie si invatamant, precum si facilitarea accesului la lucrarile protejate prin dreptul de autor si drepturile conexe pentru persoanele cu dizabilitati.

Legea nr. 139/2010 include prevederi noi cu referire la:

- drepturile producatorilor bazelor de date si de videograme;

- sistemul de gestiune colectiva, obiectivul principal al caruia consta in colectarea si repartizarea remuneratiei pentru utilizarea creatiilor membrilor sai, prin intermedierea relatiilor dintre autori si utilizatori;

- procedura de avizare a organizatiilor care vor administra drepturile patrimoniale ale autorilor si titularilor de drepturi;

- activitatea Comisiei de Mediere si Arbitraj pe langa Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala, care va examina si solutiona litigiile din domeniul dreptului de autor, drepturilor conexe si al altor drepturi protejate de Lege.

In Legea nr. 139/2010 au ramas prevederi referitoare la sistemul de inregistrare a obiectelor dreptului de autor si drepturilor conexe, chiar daca inregistrarea nu este o conditie obligatorie pentru obtinerea protectiei, exercitarii si aplicarii dreptului de autor si a drepturilor conexe.

Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor si drepturile conexe va intra in vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicarii sale in Monitorul Oficial (nr. 191-193 din 01.10.2010), adica la 01 ianuarie 2011.

La dataintrarii in vigoare a Legii nr. 139/2010 se va abroga Legea Republicii Moldova nr. 293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

* * *

Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe a fost elaborata in scopul crearii unui mecanism eficient de functionare a sistemului de protectie a dreptului de autor si drepturilor conexe, precum si de armonizare a legislatiei nationale cu conventiile internationale si directivele europene in domeniul dat. In procesul de elaborare a Legii, AGEPI a beneficiat de consultanta expertilor europeni in cadrul programului „Asistenta in implementarea angajamentelor APC, OMC si Planului de Actiuni UE-RM in cadrul Politicii Europene de Vecinatate”.

Proiectul Legii privind dreptul de autor si drepturile conexe, precum si tabelul de concordanta cu directivele europene, a fost plasat pentru consultari publice pe web site-ul AGEPI.

Odata cu adoptarea Legii nr. 139/2010 privind dreptul de autor si drepturile conexe, a fost finalizat procesul de armonizare a legislatiei de proprietate intelectuala a Republicii Moldova cu standardele internationale si comunitare, fiind realizat angajamentul asumat de Republica Moldova conform art. 49 al Acordului de Parteneriat si Cooperare, cadrul legislativ acoperind intreg spectrul de drepturi de proprietate intelectuala.