2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A fost lansată Platforma Știință pentru Business

25.10.2016

Pe 25 octombrie 2016, la Academia de Științe a Moldovei (AȘM), în cadrul unui Forum, a fost lansată Platforma Știință pentru Business. La eveniment au participat oameni de ştiinţă, reprezentanţi ai mediului de afaceri, conducători ai ministerelor, sistemului financiar bancar și asociaţiilor de business.

Forumul a fost deschis și moderat de academicianul Ion Tighineanu, prim-vicepreşedinte al AȘM, care a menţionat că lansarea platformei de interacţiune dintre mediul de afaceri şi cel al cercetării ştiinţifice este o iniţiativă foarte bună în contextul noilor realităţi şi oportunităţi care au apărut graţie asocierii comunității științifice naționale la programele europene, în particular la Programele Orizont-2020 şi COSME.

Cu un mesaj de salut către participanți s-a adresat președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca, care a subliniat necesitatea aprofundării colaborării reciproc avantajoase între mediul de cercetare şi cel de afaceri, accentuând că doar în asemenea mod se va putea asigura competitivitatea Republicii Moldova pe plan național şi internaţional.

Și pentru că inițiativa de creare a Platformei Știință pentru Business îi aparține Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic, directorul general al Agenției, Roman Chircă, a ținut să sublinieze, că Agenția vrea să creeze o Platformă Business-Știință, pentru ca ea să fie una dinamică, de interacțiune și lansare a proiectelor noi, de punere în orbită a tuturor actorilor care sunt implicați în procesele de inovații și transfer tehnologic, pentru a obține această energie  de dezvoltare atât a sectorului de cercetare, cât și a afacerilor bazate pe inovații.

Directorul general al Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol le-a vorbit participanților despre rolul și locul proprietății intelectuale în lansarea și funcționarea Platformei Știință pentru Business. Directorul general AGEPI a precizat că drepturile de proprietate intelectuală sunt o condiție vitală pentru atragerea investițiilor străine directe, stimularea inovării, precum și promovarea cercetării-dezvoltării și transferul de tehnologie.

Forumul și-a continuat lucrările prin expunerea prezentărilor reprezentanților mediului de afaceri și cazurilor de succes înregistrate, a sistemului bancar care au încercat să facă publicitate programelor de care dispun aceștia, reprezentaților ONG-urilor din mediul afacerilor care, de asemenea, și-au exprimat disponibilitatea de a adera la această platformă.

Detalii: http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=7623&new_language=0