2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A fost facut bilantul activitatii AGEPI pe anul 2012

19.02.2013

Pe 14 februarie curent, la AGEPI s-a desfasurat sedinta de bilant al activitatii desfasurate de colectivul Agentiei in anul trecut, la care au participat acad. Boris GAINA, Coordonator al Sectiei stiinte agricole a ASM, acad. Leonid CULIUC, Coordonator al Sectiei stiinte naturale si exacte, m.c. Tudor LUPASCO, director al Institutului de Chimie al ASM, m.c. Anatolie SIDORENCO, director al Institutului de Inginerie Electronica si Nanotehnologii al ASM. Sedinta a fost condusa de catre dr. Lilia BOLOCAN, Director general AGEPI, iar managerii subdiviziunilor Agentiei au trecut in revista principalele realizari ale anului ce s-a scurs privind brevetarea/inregistrarea OPI si indicii de relevanta in celelalte sfere de activitate.

In cuvantul sau de deschidere, dr. Lilia Bolocan, Director General AGEPI, a mentionat ca 2012 a fost un an fructuos, obiectivele pe care si le-a propus Agentia fiind realizate, insa criza economica a inceput sa fie resimtita si de catre AGEPI.

Printre cele mai importante evenimente ale anului de bilant Directorul general AGEPI a evidentiat elaborarea si aprobarea de catre Guvern a Strategiei Nationale in domeniul Proprietatii Intelectuale pana in anul 2020 si a Planului de actiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei, proiecte elaborate sub egida Comisiei Nationale pentru Proprietatea Intelectuala (SNPI). Dintre cele mai importante obiective ale Strategiei au fost mentionate: incurajarea crearii, protectiei si utilizarii proprietatii intelectuale ca instrument-cheie in crearea conditiilor pentru tranzitia tarii la modelul inovational al cresterii economice; perfectionarea continua a cadrului normativ din domeniu, inclusiv prin armonizarea sa cu legislatia UE, implementarea tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte si integrarea Republicii Moldova in spatiul intelectual international si european; consolidarea capacitatilor institutionale ale organelor abilitate cu functii si responsabilitati privind protectia si asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala etc.

Dna Bolocan a reiterat in cuvantul sau faptul ca colaborarea cu OMPI, cu statele membre ale Organizatiei devine pe an ce trece tot mai stransa. Astfel, in anul 2012 dl Francis Gurry, Director general OMPI, a efectuat o vizita de doua zile in Republica Moldova la invitatia Prim-ministrului Vladimir Filat. In cadrul vizitei a avut loc semnarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Republicii Moldova si OMPI privind cooperarea in domeniul proprietatii intelectuale. Totodata, in cadrul vizitei efectuate la sediul AGEPI, Directorul general OMPI a semnat de comun cu Directorul general AGEPI doua documente de referinta: Programul privind Tratatul de Cooperare in domeniul Brevetelor si problemelor asociate brevetelor (PCT) si Memorandumul de cooperare referitor la comunicarea electronica in cadrul Sistemului de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor.

In anul de bilant, tara noastra a continuat sa beneficieze de asistenta UE. Astfel, in anul 2012 s-a finalizat proiectul Twinning „Suport pentru implementarea si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala in Republica Moldova”, realizat de catre un consortiu format din Oficiul Danez pentru Brevete si Marci (DKPTO) si Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci din Romania (OSIM). In cadrul proiectului au fost realizate 50 de activitati, inclusiv Campania publica de sensibilizare a consumatorilor cu genericul „STOP Pirateria si Contrafacerea!”.

In perioada de referinta, AGEPI a inceput implementarea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2008, a pus in aplicare serviciul de depunere a cererilor de protectie si achitare a taxelor in regim on-line.

Vorbind despre proiectele ce urmeaza sa fie realizate in 2013, Directorul general AGEPI s-a oprit asupra unor sarcini complexe, precum:

  • realizarea Strategiei Nationale prin consolidarea cadrului juridic, institutional si social adecvat pentru crearea, protectia, gestionarea si valorificarea plenara a potentialului proprietatii intelectuale, care sa contribuie la dezvoltarea unei economii nationale competitive;
  • Finalizarea negocierilor cu OEB privind validarea brevetelor europene in scopul promovarii drepturilor de PI;
  • lansarea relatiilor de cooperare cu Oficiul de Armonizare pe Piata Interna (OHIM);
  • instruirea judecatorilor in domeniul protectiei PI prin organizarea unui seminar cu participare internationala;
  • promovarea in tara noastra a sistemului indicatiilor geografice, denumirilor de origine si specialitatilor traditionale garantate etc.

Desi datele statistice ne demonstreaza ca, in pofida dificultatilor de ordin economic, comunitatea cercetatorilor, inventatorilor, autorilor si compozitorilor, artistilor si interpretilor din tara noastra este in continua activitate creatoare, totusi, in anul 2012 s-a atestat o usoara scadere (cu 6,6%) a numarului de cereri de protectie a obiectelor de proprietate intelectuala (OPI), depuse la AGEPI, comparativ cu anul precedent.

Dintre cele 6361 de cereri de inregistrare a OPI, 277 s-au referit la obiectele ocrotite de dreptul de autor si drepturile conexe si 6084 de cereri – la obiectele de proprietate industriala. Dintre acestea de la urma, 1797 (29,5%) de cereri provin de la solicitantii nationali, iar 4287 (70,5%) – de la cei straini. Cele mai solicitate OPI raman a fi marcile – 5449 de cereri, dintre care 1403 – de la solicitantii nationali si 4046 – de la cei straini. Protectia inventiilor prin brevete de inventie (BI) si brevete de inventie de scurta durata (BISD) a fost solicitata prin depunerea a 290 de cereri (265 - de catre solicitanti nationali si 25 – de catre cei straini, inclusiv 11 cereri – prin procedura Tratatului de Cooperare in Domeniul Brevetelor). Pentru desene si modele industriale, indicatorii constituie, corespunzator, 300 de cereri (101 depuse de catre solicitantii nationali si 199 – de catre cei straini); pentru soiuri de plante au fost depuse 34 de cereri (24 – de catre solicitantii nationali si 10 – de catre cei straini); 7 cereri s-au referit la denumirile de origine (depuse de catre solicitantii straini); 4 cereri – la indicatiile geografice, depuse de catre solicitantii nationali.

In urma examinarii cererilor depuse, in anul 2012 a fost acordata protectie pentru 4953 de OPI, dintre care 1886 pentru cererile intrate la AGEPI pe cale nationala si 3067 pentru cele intrate pe cale internationala. Din numarul total de OPI care au obtinut protectia – 4250 se refera la marci (1371 – pe cale nationala si 2879 – pe cale internationala), 229 – la desene/modele industriale (47 – pe cale nationala si 182 – pe cale internationala), 184 – la inventii, 20 – la soiuri de plante, 6 – la denumiri de origine (depuse de cale internationala) si 264 – la opere protejate prin drepturile de autor si conexe. Corespunzator, pentru OPI inregistrate prin procedura nationala au fost eliberate 1886 de titluri de protectie.

In perioada 1993-2012 la AGEPI au obtinut protectia 95402 obiecte de proprietate industriala (29715 - prin procedura nationala si 65687 - prin cea internationala). Dintre acestea, la 31 decembrie 2012 pe teritoriul Republicii Moldova erau valabile circa 78000 de OPI, inclusiv circa 21000 de obiecte de proprietate industriala: 19170 – marci, 613 – brevete de inventie, 573 – de inregistrari ale modelor si desenelor industriale si 426 – brevete de inventie de scurta durata; conform procedurii internationale erau valabile circa 53300 de marci inregistrate conform Aranjamentului de la Madrid, circa 2800 de inregistrari ale modelelor si desenelor industriale conform Aranjamentului de la Haga si circa 800 de denumiri de origine inregistrate prin procedura Aranjamentului de la Lisabona.

In temeiul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Organizatia Eurasiatica de Brevete (OEAB) privind protectia juridica a inventiilor pe teritoriul Republicii Moldova dupa denuntarea de catre Republica Moldova a Conventiei eurasiatice de brevete (aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 618 din 17.08.2012), la 31.12.2012 pe teritoriul Republicii Moldova erau valabile circa 3500 de brevete eurasiatice.

In domeniul proprietatii industriale, in anul 2012 la AGEPI au fost inregistrate 191 de contracte, dintre care 153 – de cesiune, 27 – de licenta, 8 – de gaj si 3 – de franchising.

In anul de bilant, cele mai active institutii universitare in domeniul brevetarii inventiilor au fost: USM (23 de cereri depuse si 17 brevete eliberate), UTM (22 de cereri si 14 brevete), USMF „N. Testemitanu” (14 cereri si 13 brevete). Din cadrul ASM s-au evidentiat: Institutul de Chimie (20 de cereri si 14 brevete), Institutul de Fizica Aplicata (17 cereri si 16 brevete), Institutul de Genetica si Fiziologie a Plantelor (15 cereri si 10 brevete), Institutul de Inginerie Electronica si Nanotehnologii (9 cereri si 12 brevete). Din domeniul agroindustrial: Institutul Stiintifico-Practic de Horticultura si Tehnologii Alimentare (17 cereri si 12 brevete), Institutul de Tehnica Agricola „MECAGRO” (5 cereri si 5 brevete).

In perioada 2003-2012 in Republica Moldova au fost inregistrate 2834 de opere ocrotite de dreptul de autor si drepturile conexe. AGEPI a efectuat si in perioada de bilant monitorizarea activitatii organizatiilor de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor in ceea ce priveste modul de colectare si repartizare a remuneratiei de autor, acumulata in baza licentelor eliberate beneficiarilor. Astfel, conform Deciziei nr.1/57 din 12.01.2012 (Monitorul Oficial nr.16-18, din 20.01.2012) a fost avizata Asociatia Nationala pentru Protectia Creatiei Intelectuale (ANPCI) si conform Deciziei nr. 2/2146 din 05.12.2012 (Monitorul Oficial nr. 252-253 din 11.12.2012) au fost avizate Asociatia “Drepturi de Autor si Conexe” (AsDAC) si Oficiul Republican pentru Dreptul de Autor (ORDA). In scopul asigurarii unei comercializari legale a operelor audiovizuale si a fonogramelor inregistrate pe compact-discuri si casete audio-video, AGEPI a eliberat la solicitare 394500 de marcaje de control.

In scopul promovarii si propagarii produsului intelectual, care sta la baza dezvoltarii economice a oricarei tari, AGEPI a organizat in cadrul expozitiilor nationale organizate la Chisinau, Balti, Glodeni, Ceadar-Lunga si Cahul 33 de seminare specializate si mese rotunde pentru reprezentantii sferei cercetare-dezvoltare, invatamant superior si pentru diverse categorii de agenti economici. Totodata, pe parcursul anului de raport au fost organizate cursurile traditionale de instruire in domeniul proprietatii intelectuale, 14 persoane urmand sa obtina calificarea „Consilier in proprietatea intelectuala”. De asemenea, au fost atestati si inscrisi in Registrul oficial 12 mandatari autorizati noi, numarul total al acestora la sfarsitul anului fiind de 107 persoane.

Serviciul de presa AGEPI,
tel. 400588, 400657