2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Experiența Republicii Moldova privind protecția juridică a designului industrial, în atenția statelor membre ale OMPI

31.10.2017

În perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2017, la Geneva, se desfășoară cea de a 38-a sesiune a Comitetului Permanent al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind dreptul mărcilor, desenelor și modelelor industriale și indicațiilor geografice (Comitetul SCT/38).

Agenda  sesiunii curente a Comitetului SCT include mai multe subiecte ce țin de  protecția desenelor și modelelor industriale, în special cu referire la designul interfețelor grafice pentru utilizator (GUI), pictogramelor și caracterelor tipografice; protecția denumirilor de state împotriva înregistrării și utilizării în calitate de marcă; marca și sistemul numelor de domen, precum și subiecte ce țin de sistemul de protecție a indicațiilor geografice.

La Comitet participă peste 200 de reprezentanți din 90 de state membre OMPI și 25 de organizații internaționale guvernamentale și nonguvernamentale.

Republica Moldova este reprezentată de Simion Levitchi, șeful Direcției mărci și design industrial AGEPI, Maria Rojnevschi, șef Direcție promovare și relații externe AGEPI și Marin Cebotari, Consilier, Reprezentant permanent adjunct al Reprezentanței permanente al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU la Geneva.

Președintele Comitetului este Adil El Maliki, Directorul general al Oficiului de proprietate industrială și comercială din Maroc. În funcția de vicepreședinți ai Comitetului SCT au fost re-confirmați Simion Levițchi, șeful Direcției mărci și design industrial al AGEPI, Republica Moldova și Alfredo Carlos Rendon Algara, Director general adjunct, Institutul de Proprietate Industrială din Mexic, aleși în această funcție la sesiunea a 37-a a Comitetului din luna martie 2017.

La deschiderea Comitetului SCT /38 , Directorul General OMPI, Francis Gurry a menționat importanța reuniunii actuale a Comitetului pentru finalizarea lucrărilor asupra textului Tratatului privind dreptul asupra desenelor și modelelor industriale (DLT), și a îndemnat statele membre să fie cât mai constructive  pentru a găsi  o soluție echilibrată  și agreată de toți cu referire la includerea în tratat a prevederilor privind asistența tehnică necesară pentru implementarea viitorului tratat și includerea cerinței de dezvăluire a sursei în textul tratatului. Directorul General OMPI a menționat că subiectul privind elaborarea Tratatului în domeniul desenelor și modelelor industriale (DLT) este o prioritate și va fi inclus pe Agenda Adunării generale OMPI din 2018.

În conformitate cu agenda sesiunii curente a Comitetului SCT/38, la 31 octombrie 2017, a fost organizată o Sesiune de informare referitor la designul industrial asociat noilor tehnologii (SCT/IS/ID/GE/17). La invitația OMPI, Simion Levițchi, șef Direcție mărci și design industrial AGEPI, a prezentat experiența Republicii Moldova cu referire la protecția designului industrial și anume „Protecția interfețelor grafice pentru utilizator (GUI), pictogramelor în Republica Moldova”.

Șeful Direcției mărci și design industrial AGEPI a informat statele membre despre cadrul normativ- legislativ național existent în acest domeniu, exemple practice din domeniul examinării  cererilor ce se referă la protecția interfețelor grafice pentru utilizator (GUI), pictogramelor,  precum și despre posibilitatea accesării acestei informații în baza de date națională accesibilă pe pagina web a AGEPI. De asemenea, a menționat și despre activitatea realizată pe parcursul anului 2017 în scopul integrării informației din baza de date „Desene și modele industriale” a AGEPI în DesignView, creat și gestionat de Oficiul Uniunii Europene pentru proprietate intelectuală (EUIPO) și integrării informației din baza de date „Mărci” a AGEPI în TMview, creat și gestionat de EUIPO.

Totodată, în cadrul sesiunii au fost prezentate rezultatele unui studiu realizat de către Secretariatul OMPI privind practica statelor membre referitor la protecția designului industrial asociat noilor tehnologii, care este util atât pentru utilizatori (companii) deoarece în majoritatea statelor membre se asigură protecția GUI, pictogramelor, cât și pentru oficiile de PI întrucât luând în considerare prevederile legale ce permit protecția GUI, pictogramelor și dezvoltarea noilor tehnologii, aceasta va duce la creșterea numărului de cereri referitor la protecția designului industrial.

Apreciind importanța sesiunilor de informare pentru abordarea unor aspecte practice și preluarea experienței statelor în anumite domenii, delegația Uniunii Europene a propus organizarea în cadrul reuniunii Comitetului SCT/39 (semestrul I, 2018) a unei Sesiuni de informare axate pe protecția denumirilor de state împotriva înregistrării și utilizării în calitate de marcă. Această propunere a fost susținută de mai multe state membre, inclusiv de Republica Moldova.

În cadrul declarațiilor oficiale, Grupul CEBS, ce include unele țări ale Europei Centrale și de Sud Est și Statele Baltice (CEBS), inclusiv Republica Moldova, a reiterat necesitatea convocării Conferinței Diplomatice pentru adoptarea Tratatului DLT.

Cu referire la protecția indicațiilor geografice, statele membre au examinat  propunerile delegației SUA cu referire la  elaborarea unui studiu care ar reflecta practica statelor referitor la protecția indicațiilor geografice; propunerea comună a delegațiilor din Bulgaria, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, România, Spania și Elveția privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de state în Sistemul Numelor de Domen și propunerea Franței privind realizarea unui studiu cu referire la protecția indicațiilor geografice la nivel național și protecția indicațiilor geografice în Internet.

Grupul CEBS a susținut necesitatea elaborării unui program de lucru echilibrat cu referire la protecția indicațiilor geografice fără a aduce atingere Aranjamentului de la Lisabona și Actului de la Geneva. De asemenea, Grupul CEBS a susținut propunerea Președintelui sesiunii SCT de a elabora un chestionar cu privire la practicile naționale și regionale în domeniul protecției indicațiilor geografice, subiectelor ce țin de protecția indicațiilor geografice în Internet, precum și protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de state în Sistemul Numelor de Domen. 

Agenda integrală  a Comitetului SCT/38 poate fi accesată la http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42303).