2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Evenimente dedicate Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, organizate la Academia de Studii Economice a Moldovei

08.04.2014

În perioada 4-5 aprilie, în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) a avut loc Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2014 (doctoranzi, masteranzi şi studenţi), ediţia a XII-a. La deschiderea Simpozionului au participat dl Grigore Belostecinic, rectorul ASEM şi dna Lilia Bolocan, Directorul general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). În luarea sa de cuvânt  adresată participanţilor la Simpozion,  acad. Grigore Belostecinic a menţionat importanţa cercetării şi inovaţiei şi, respectiv, a proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică a ţării. La rândul său, dna Lilia Bolocan a specificat rolul tinerei generaţii în promovarea şi valorificarea noilor idei pentru asigurarea progresului. Totodată, Directorul general al AGEPI a specificat ca aprilie este o lună semnificativă pentru proprietatea intelectuală la nivel mondial, deoarece pe 26 aprilie este sărbătorită,  anual, Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale.  Anul acesta, în Statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, inclusiv în Republica Moldova, Ziua Mondială a PI va fi celebrată sub genericul „Cinematografia – pasiune globală”.Lucrările  Simpozionului  s-au desfăşurat în mai multe secţiuni , în cadrul cărora au fost prezentate o serie de rapoarte atât de profesori, doctoranzi, masteranzi, cât şi de studenţii ASEM. Tematica abordată de către raportori a fost axată  pe abordarea următoarelor domenii : probleme şi soluţii ale economiei contemporane; managementul şi marketingul în economia contemporană; administraţie publică; cooperarea şi integrarea economică europeană şi regional; suportul informatic şi metode cantitative în economie; finanţe, monedă şi credit; contabilitate, audit, analiză economic; jurisprudenţă contemporană; filozofie şi politologie; geografie economică şi demografie etc.AGEPI a participat la eveniment în calitate de coorganizator al secţiunii "Proprietatea intelectuală - instrument pentru dezvoltarea afacerii", organizată de  Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor a ASEM.Despre necesitatea protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală (PI) şi prevederile sistemului naţional de protecţie şi respectarea drepturilor de PI, precum şi despre mijloacele de asigurare a drepturilor de PI  au vorbit dl Andrei Moisei, Directorul Departamentului Juridic şi dna  Elena Dadu, jurist coordonator al Departamentului Juridic, AGEPI. În cadrul acestei secţiuni au fost prezentate, de asemenea, 5 comunicări ale studenţilor interesaţi de domeniul PI. Studenţii au abordat subiecte de ţin de:  importanţa progresului tehnico-ştiinţific şi efectele acestuia în contextul dezvoltării durabile; inovaţiile şi invenţiile sex. XX-XXI şi  impactul  acestora  asupra dezvoltării societăţii; creativitatea la locul de muncă; secretul industrial etc.  Cele mai bune comunicări au fost  apreciate cu diplome de menţiune.Toţi studenţii participanţi la  simpozion au primit  câte un set de materiale informative (broşuri, pliante) din domeniul proprietăţii intelectuale, distribuite gratuit  de AGEPI.Un alt eveniment organizat de către ASEM şi AGEPI  în cadrul programului de manifestări  dedicate Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale  este concursul „Azi student – mâine antreprenor”. Concursul studenţesc va avea loc la 10 aprilie curent, la sediul ASEM şi are drept scop dezvoltarea abilităţilor manageriale şi antreprenoriale la viitorii absolvenţi.