2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Elaborarea proiectelor de metodologii privind stabilirea remuneraţiei cuvenite titularilor drepturilor de autor şi conexe

05.06.2018

În scopul perfecționării cadrului normativ din domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe, precum și reieșind din necesitatea asigurării realizării eficiente a prevederilor legale pe segmentul gestiunii colective, în temeiul Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), anunță despre inițierea elaborării proiectelor de metodologii privind stabilirea remuneraţiei cuvenite titularilor dreptului de autor şi titularilor drepturilor conexe pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor și a drepturilor conexe.

Menționăm că metodologiile urmează a fi elaborate pentru fiecare mod de valorificare a operelor și obiectelor drepturilor conexe și vor stabili cuantumul remunerației ce urmează a fi achitată de către utilizatori pentru valorificarea operelor și/sau obiectelor drepturilor conexe, precum și alte condiții de licențiere aplicabile modurilor de valorificare a obiectelor.

Astfel, întru eficientizarea procesului de elaborare a actelor normative, părțile interesate pot prezenta/expedia propunerile de rigoare pentru următoarele proiecte de metodologii privind remunerația datorată pentru valorificarea operelor și/sau obiectelor drepturilor conexe prin:

Propunerile pot fi expediate până la data de 20.06.2018, prin intermediul poștei electronice, la adresele de e-mail indicate mai sus sau la sediul AGEPI, str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024.