2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Elaborarea şi implementarea Strategiilor naţionale în domeniul proprietății intelectuale, discutate în cadrul unui Seminar regional la Riga

11.05.2018

În perioada 9-10 mai 2018, la Riga, s-a desfășurat Seminarul regional cu genericul “Elaborarea și implementarea Strategiilor Naționale de Proprietate Intelectuală”, organizat de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale în cooperare cu Oficiul de Brevete din Letonia.

La Seminarul regional au participat reprezentanții oficiilor de proprietate intelectuală din 14 țări, și anume din: Letonia, Lituania, Estonia, Ungaria, Polonia, Bulgaria, România, Turcia, Muntenegru, Serbia, Slovacia, Albania, Georgia și Republica Moldova, precum și reprezentanții ai unor instituții și autorități publice din Letonia. Republica Moldova a fost reprezentată la seminar de către Maria Rojnevschi, șefa Direcției promovare și relații externe a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

La deschiderea evenimentului, cu mesaje de salut către participanți s-au adresat Directorul Oficiului de Brevete din Republica Letonă Sandris Laganovsckis și Directorul Departamentului de Politici Sectoriale din cadrului Ministerului Justiției al Republicii Letone, Olga Zeile.

În conformitate cu agenda evenimentului, pe parcursul primei zile a seminarului, au fost organizate 8 sesiuni de lucru, în cadrul cărora au fost discutate aspecte practice ce țin de elaborarea strategiilor naționale de proprietate intelectuală, accentul fiind pus asupra următoarelor subiecte:

  • obiectivele strategice ale strategiilor naționale din domeniul proprietății intelectuale ale țărilor din regiune,
  • modele eficiente de administrare a proprietății intelectuale, inclusiv mecanisme de coordonare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală,
  • rolul unui oficiu modern de proprietate intelectuală,
  • promovarea activități inventive şi inovatoare din cadrul universităților, instituțiilor din sfera cercetare/dezvoltare și IMM-uri,
  • provocări actuale în domeniul dreptului de autor și drepturile conexe,
  • noi inițiative în domeniul instruirii și sensibilizării în domeniul proprietății intelectuale.

Reprezentanții statelor participante la seminar au prezentat informații succinte privind abordarea națională pe marginea subiectelor menționate mai sus. 

În comunicarea sa în cadrul primei zile de lucru a seminarului regional, reprezentantul AGEPI a prezentat sistemul național de protecție și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv a vorbit despre rolul și atribuțiile AGEPI, activitatea Comisiei naționale de proprietate intelectuală, a Observatorului repectării drepturilor de proprietate intelectuală din cadrul AGEPI, despre măsurile întreprinse în vederea ridicării nivelului de cultură în societate în domeniul proprietății intelecruale, educării și instruirii diferitor grupuri țintă (judecători, vameşi, elevi, studenți, profesori, biliotecari, antrepenori etc.) în domeniul proprietății intelectuale, precum și despre procesul de elaborare și aprobare a Strategiei naționale a proprietății intelectuale până în anul 2020.

În cea dea doua zi a seminarului au avut loc 2 sesiuni de lucru, în cadrul cărora o atenție deosebită s-a acordat aspectelor ce țin de mecanismele eficiente de implementare și monitorizare a strategiilor naționale de proprietate intelectuală, precum și recomandărilor practice pentru activitatea de viitor în acest domeniu. Astfel, la solicitarea OMPI, Republica Moldova și Georgia au împătășit cu participanții la eveniment, experiența proprie și cele mai bune practici privind implementarea Strategiei naționale de proprietate intelectuală și mecanismele de monitorizare utilizate pentru evaluarea gradului de realizare a Planurilor de acțiuni pentru implementarea Strategiei, în baza indicatorilor de performanță planificați, menționând totodată necesitatea implicării plenare în procesul de implementare a tuturor instituțiilor responsabile, stabilirea de parteneriate etc.

Participanții la eveniment au apreciat pozitiv importanța și complexitatea subiectelor care au fost puse în discuție, în special pentru țările care sunt în proces de elaborare a strategiilor naționale de proprietate intelectuală.