2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ediţia a 13-a a Clasificării Internaţionale a Desenelor şi Modelelor Industriale (LOC)

31.12.2020

Prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 122 din 31 octombrie 2020 cu privire la aplicarea ediţiei a 13-a a Clasificării Internaţionale a Desenelor şi Modelelor Industriale, emis în temeiul deciziei Comitetului de experţi al Uniunii Speciale (adoptată în cadrul sesiunii a 14-a din 18 - 22 noiembrie 2019), începând cu 1 ianuarie 2021, și până la intrarea  în vigoare a unei noi ediții, se pune în aplicare ediţia a 13-a a Clasificării Internaţionale a Desenelor şi Modelelor Industriale (LOC).

Conform punctului 1 al Ordinului:

a. pentru toate cererile de înregistrare a desenelor și/sau modelelor industriale cu data de depozit de 01.01.2021 sau posterioară acestei date desenele şi/sau modelele industriale vor fi clasificate in conformitate cu ediţia a 13-a a LOC;

b. nu vor fi  reclasificate desenele şi/sau modelele industriale:

  • incluse în cererile cu data de depozit anterior datei de 01.01.2021;
  • la reînnoirea înregistrării desenelor şi/sau modelelor industriale.

c. în conformitate cu recomandările Comitetului de experţi al Uniunii Speciale referitor la Clasificarea Internaţională a Desenelor şi Modelelor Industriale, AGEPI va utiliza abrevierea „LOC(13)” în documentele expediate, materialele publicate şi în certificatele de înregistrare a desenelor şi/sau modelelor industriale.

Informaţia detaliata referitoare la modificările în Clasificarea Internaţională a Desenelor şi Modelelor Industriale este prezentată pe adresa https://www.wipo.int/classifications/en/news/locarno/2020/news_0001.html