2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Doi ani de activitate pentru un sistem de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală, mai puternic și mai eficient

07.11.2018

Rezultatele Proiectului UE de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova” au fost prezentate pe 6 noiembrie curent în cadrul evenimentului cu genericul „Doi ani de activitate pentru un sistem de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova mai puternic și mai eficient”, dedicat închiderii Proiectului.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale ale Republicii Moldova, ai Delegaţiei Uniunii Europene la Chișinău, ai instituţiilor beneficiare ale proiectului, ai sistemului judecătoresc, ai instituțiilor de cercetare și dezvoltare, ai societății civile, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău.

În cadrul evenimentului, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan, a menționat că acest proiect a contribuit atât la eficientizarea interacțiunii organelor de ocrotire a drepturilor de proprietate intelectuală, cât și la îmbunătățirea mediului de afaceri, disciplinarea agenților economici și a consumatorilor, și îmbunătățirea imaginii investiționale a Republicii Moldova. “Proiectul a contribuit la realizarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în virtutea Acordului de Asociere și a Agendei de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și a susținut eforturile AGEPI și a altor entități din țară de edificare a unei culturi de proprietate intelectuală bazată pe respect, deoarece doar o societate cu un nivel înalt de cultură în domeniul dat, care înţelege şi respectă creaţia intelectuală, se îndreaptă spre stabilitate, dezvoltare economică durabilă și progres social și cultural.”, a subliniat Lilia Bolocan.

La rândul său, reprezentantul Delegației UE la Chișinău, Marco Gemmer a ținut să menționeze importanța consolidării sistemului de proprietate intelectuală din Republica Moldova pentru crearea unui climat favorabil investițiilor și dezvoltării afacerilor, salutând participarea la eveniment a reprezentanților sectorului privat și asociativ. Apreciind înalt rezultatele proiectului, Marco Gemmer a dat asigurări participanților la eveniment că Uniunea Europeană va continua să susțină eforturile Republicii Moldova de dezvoltare economică, inclusiv de edificare a unui sistem eficient de proprietate intelectuală.

Maximilian Foedinger, liderul de proiect în mesajul său adresat participanților la eveniment, a adus mulțumiri tuturor actorilor implicați în implementarea proiectului, subliniind totodată că succesul unui proiect depinde de contribuția și dedicația atât a echipei de implementare cât și a beneficiarilor proiectului, menționând că proiectul „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova” poate servi drept model de bune practici în acest sens. 

Experții Proiectului UE au făcut o prezentare a rezultatelor proiectului și chiar să testeze instrumentele elaborate în cadrul acestuia. Astfel, în vederea îmbunătățirii aplicării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, proiectul a realizat un program de schimbare culturală în domeniul proprietății intelectuale, care a inclus evenimente și activități de instruire, seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, campanii de informare, elaborare de documente metodologice, studii, ghiduri și recomandări pentru beneficiarii proiectului.

Totodată, în cadrul proiectului a fost dezvoltată o platformă de instruire la distanță (E-Learning Platform), în scopul consolidării sistemului educațional în domeniul PI. Proiectul a contribuit și la revizuirea curriculum-ului universitar și elaborarea modelelor de lecții pentru licee, a materialelor instructiv-educative, care ulterior vor fi integrate și pe platforma E-learning.

Un instrument util și extrem de așteptat pentru autoritățile cu competențe în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) este sistemul IT elaborat în cadrul proiectului, sub forma unei platforme de comunicare și schimb de date între instituțiile cu responsabilități în domeniul asigurării respectării DPI. Integrarea acestui sistem va avea loc în baza unei Hotărâri de Guvern, care va reglementa cooperarea dintre instituțiile publice implicate în acest proces. În prezent, platforma este găzduită de AGEPI și poate fi îmbunătățită sau dezvoltată cu alte module.

Eforturi semnificative au fost depuse și pentru consolidarea sistemului indicațiilor geografice (IG) în Republica Moldova. Dintre rezultatele obținute la acest capitol, au fost menționate Studiul de evaluare a potențialului de produse tradiționale eligibile a fi protejate prin sistemul IG, instruirile organizate pentru autoritățile cu responsabilități în domeniul certificării și controlului produselor cu IG, promovarea sistemului în rândul producătorilor, dar și revizuirea cadrului regulator în domeniu.

Mai mult, experții Proiectului au oferit asistență în inițierea procesului de înregistrare a IG pentru 6 produse tradiționale moldovenești și în crearea a 5 asociații de producători pentru înregistrarea unor noi IG, inclusiv la elaborarea caietelor de sarcini. În plus, a fost elaborată o hartă interactivă a indicațiilor geografice protejate și a celor potențiale.

Proiectul a avut drept obiectiv general eficientizarea implementării şi aplicării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova.

Proiectul a fost structurat în 6 componente care s-au referit la 3 direcții cheie: realizarea programului de schimbare culturală în domeniul proprietății intelectuale, dezvoltarea unui sistem informatic pentru facilitarea schimbului de informații între instituțiile statului implicate în asigurarea protecției și respectării drepturilor de PI și dezvoltarea sistemului de indicații geografice.

Beneficiar al proiectului a fost Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, având drept parteneri co-beneficiari Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul Vamal și Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței și Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești. În același timp, activitățile proiectului au vizat toate părțile interesate, inclusiv organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, sistemul judecătoresc, instituțiile de cercetare și dezvoltare, sectorul antreprenorial și societatea civilă.