Delegația Comisiei Europene, în vizită de lucru la AGEPI

06.04.2017

Pe 6 aprilie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut loc vizita de lucru a delegației Comisiei Europene, condusă de Petros Sourmelis, Șef Unitate pe aspecte de Comerț privind politica de vecinătate UE, Comisia Europeană.

Scopul vizitei a fost discutarea respectării drepturilor de proprietatea intelectuală în Republica Moldova, în special a protecției indicațiilor geografice în contextul implementării Acordului de Asociere RM-UE.

Principalul subiect al întrevederii a constituit implementarea angajamentelor Republicii Moldova în domeniul proprietății intelectuale în contextul Acordului de Asociere.

Un alt subiect a fost cel legat de asigurarea respectării indicațiilor geografice protejate în virtutea Acordului de Asociere, în special cu referire la asigurarea protecției denumirii de origine controlată Prosecco.

Amintim că, denumirea de origine controlată Prosecco beneficiază pe teritoriul Republicii Moldova de protecție atât în virtutea Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, cât și în conformitate cu Aranjamentul de la Lisabona privind protecția denumirilor de origine și înregistrarea lor internațională, aranjament la care Republica Moldova este parte. Această denumire este de asemenea utilizată de către o companie din Republica Moldova pentru marcarea unor vinuri produse în Republica Moldova.

Conducerea AGEPI a informat delegația UE despre acţiunile întreprinse de Agenție, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi alte autorităţi în vederea asigurării protecției indicațiilor geografice ale UE pe teritoriul Republicii Moldova şi a dat asigurări că va depune toate eforturile necesare în vederea asigurării respectării dreptului la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor europene pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în instanţele judecătoreşti naţionale.

Părțile au realizat un schimb de opinii vizavi de acțiunile pe care autoritățile din Republica Moldova urmează să le întreprindă în vederea îmbunătățirii sistemului de asigurare a respectării drepturilor de PI în Republica Moldova, așteptările față de susținerea din partea structurilor europene dar și rolul titularilor de drepturi în implementarea drepturilor sale pe teritoriul Republicii Moldova.

La final, părțile au convenit asupra continuării unui dialog constructiv, inclusiv în cadrul reuniunii Comitetului de Asociere RM-UE în configurația Comerț a cărui co-președinte din partea UE este Petros Sourmelis, cât și în cadrul reuniunii Subcomitetului RM-UE  pentru Indicații Geografice, prezidat de Directorul general AGEPI. De menționat că, următoarea reuniune a Subcomitetului RM-UE  pentru Indicații Geografice va fi găzduită de AGEPI, în luna octombrie 2017.