2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Curs de instruire pentru judecătorii Curții Supreme de Justiție

16.11.2015

În perioada lunilor septembrie - noiembrie, Institutul Național de Justiție, în cooperare cu Consiliul Superior al Magistraturii, au organizat un curs avansat de instruire pentru judecătorii Curții Supreme de Justiție axat pe drepturile proprietății intelectuale, inclusiv pe drepturile de autor și drepturile conexe.

Cursul de instruire a avut drept scop creșterea nivelului de cunoștințe al judecătorilor în materie de proprietate intelectuală, în condițiile creșterii numărului de adresări în instanțele  judecătorești din Republica Moldova privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Menționăm faptul că solicitarea de a organiza un asemenea curs de instruire a venit din partea magistraților instanței supreme.

Cursul a fost susținut de către Ion Țîganaș, director general adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, formator al Institutului Național de Justiție. În cadrul cursului au fost abordate reglementările naționale și internaționale în domeniu, principiile de bază ale proprietății intelectuale, rolul și esența acesteia în raporturile juridice, formele și limitele de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală, sistemul de drepturi pe care îl generează, precum și aspecte practice privind soluționarea litigiilor ce vizează drepturile de proprietate intelectuală, în general și drepturile de autor, în special. Accentul instruirii a fost direcționat spre examinarea reglementărilor juridice, prin prisma practicii judiciare naționale și internaționale.  

Cursul de instruire se încadrează în Memorandumul de cooperare dintre Institutul Național de Justiție și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, semnat în aprilie 2013, care prevede necesitatea promovării cunoştinţelor despre sistemul naţional de protecţie şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în rândul angajaţilor din sectorul justiţiei al Republicii Moldova. Astfel, în cadrul activităților prevăzute de Memorandumul de cooperare, cele două instituții organizează anual seminarii de instruire în domeniu pentru judecători, procurori și mediatori.