2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Curs de instruire în domeniul IG destinat organelor de verificare şi control oficial

23.05.2018

Pe 23 mai, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în comun cu Proiectul Uniunii Europene „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova, a organizat cea de-a doua etapă a Cursului de instruire în domeniul indicațiilor geografice destinat organelor de verificare şi control oficial. La eveniment au participat reprezentanții unităților teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice, Centrului de Certificare a Produselor, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) și specialiști din cadrul AGEPI. Evenimentul s-a desfășurat la sediul ANSA.

Seminarul a avut drept scop sporirea cunoștințelor specialiștilor autorităților implicate în sistemul de control al produselor agroalimentare, inclusiv a celor cu denumiri de origine protejate (DOP), indicații geografice protejate (IGP) și specialități tradiționale garantate (STG).

În deschidere, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan a subliniat importanța asigurării cadrului legal și instituțional pentru promovarea și valorificarea produselor cu IG în Republica Moldova și a menționat că Agenția va depune în continuare eforturi susținute pentru crearea unui sistem puternic de protecție a indicațiilor geografice.

În mesajul adresat participanților la eveniment, Directorul general ANSA, Gheorghe Gaberi, a vorbit despre importanța implicării statului în susținerea dezvoltării sistemului de protecție a indicațiilor geografice în Republica Moldova.

Cea de-a doua etapă a seminarului a abordat subiecte privind planificarea controalelor pentru produsele cu DOP, IGP, STG, efectuarea verificării respectării prevederilor caietului de sarcini, mecanismele și practica aplicării drepturilor de utilizare a indicațiilor geografice în Republica Moldova și controlul ex officio al produselor cu DOP, IGP, STG. De asemenea, experții proiectului au vorbit despre recomandările privind îmbunătățirea sistemului de indicații geografice în Republica Moldova. Au fost prezentate și câteva studii de caz privind desfășurarea controalelor ex officio. Prima etapă a cursului de instruire a avut loc la data de 29 martie curent, la sediul AGEPI.

În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova sunt protejate în baza înregistrării pe cale națională – 10 denumiri de origine, inclusiv 3 autohtone și 7 străine, precum și 7 indicații geografice autohtone.

Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, finanţat de Uniunea Europeană, are o durată de doi ani și urmează să fie finalizat în noiembrie 2018. Unul din obiectivele de bază al proiectului este îmbunătățirea sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova.