2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Curs de initiere in domeniul PI pentru beneficiarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

03.02.2011

Pe 28 ianuarie 2011, la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) s-a desfasurat un curs de initiere in domeniul protectiei proprietatii intelectuale pentru un grup de persoane neangajate in campul muncii, organizat in comun cu Scoala profesionala nr.8 din mun. Chisinau la solicitarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in contextul recalificarii persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. Asemenea cursuri sunt determinate de restructurarea economica, de mobilitatea sociala si de modificarea capacitatii de munca. Acestor persoane li se ofera posibilitatea dobandirii cunostintelor teoretice si practice in vederea crearii intreprinderilor individuale sau initierii unor activitati de antreprenoriat.Grupul format din 22 de persoane se afla in proces de insusire a unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne pentru desfasurarea unei viitoare activitati antreprenoriale.

In cadrul cursului de initiere in domeniul proprietatii intelectuale cu genericul „Rolul proprietatii intelectuale in dezvoltarea economica a antreprenorilor”, oferit de specialistii AGEPI, dl Ion TIGANAS, Vicedirector general AGEPI, a informat ascultatorii despre specificul sistemului de proprietate intelectuala, care constituie baza economiei moderne. In conditiile cand activele nemateriale au tendinta de a le depasi pe cele materiale, la temelia unui business prosper sta activitatea economica bazata pe cunostinte si valorificarea potentialului intelectual, iar protectia juridica si parghiile de aparare impotriva contrafacerii si pirateriei le ofera drepturile de PI, obtinute prin brevetarea/inregistrarea produselor intelectuale.

In continuare, cursantilor le-a fost prezentata legislatia in domeniul proprietatii intelectuale si mecanismele de asigurare a drepturilor de proprietate intelectuala in Republica Moldova (raportor – dl Liviu Sibov, specialist principal, Departamentul juridic AGEPI). S-a mentionat faptul ca sistemul de proprietate intelectuala stimuleaza aparitia ideilor noi, favorizeaza creativitatea si dezvoltarea economica, atrage investitii in tehnologiile noi, iar dreptul exclusiv asupra OPI constituie un avantaj concurential. Republica Moldova detine un cadru legislativ modern, uniformizat cu tratatele internationale si legislatia Uniunii Europene, apt sa contribuie la atragerea investitiilor, asigurarea protectiei marfurilor si produselor, cresterea capitalului intreprinderii, obtinerea creditelor, comercializarea licentelor etc.

Despre economia, evaluarea si capitalizarea proprietatii intelectuale asistenta a fost informata de catre dl Iurie Badar, sef Directie economie si finante, AGEPI. Dumnealui a atras atentia in special asupra specificului produselor intelectuale: caracterul imaterial (cunostinte, informatii); caracterul unic (spre deosebire de bunurile materiale, care se produc in serie). S-a mentionat ca produsele intelectuale (in special inventiile), in calitate de factor economic, servesc crearii altor bunuri economice, inclusiv de ordin material, iar implementarea produselor intelectuale nu conduce la pierderea utilitatii lor. Aceasta dispare doar in cazul elaborarii unor produse mai performante.

In sprijinul viitorilor antreprenori vin serviciile acordate de catre AGEPI. La acest capitol a oferit detalii dna Ana Cheptene, specialist principal, Sectia marketing, servicii, AGEPI. La solicitarea persoanelor interesate, colaboratorii Agentiei efectueaza cercetari documentare in bazele de date referitoare la inventii, marci de produse si de servicii, desene si modele industriale, indicatii geografice, denumiri de origine, obiecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe. AGEPI acorda, de asemenea, servicii juridice, editorial-poligrafice etc.

In final, cursantii au vizitat biblioteca AGEPI, luand cunostinta de colectia vasta a surselor de informare in domeniul proprietatii intelectuale: circa 25 mln de publicatii si documente (carti, editii periodice, buletine oficiale, documente electronice); peste 7,5 mii de exemplare din colectia nationala de brevete de inventie, cereri de brevet, soiuri noi de plante etc., precum si circa 1 mln de documente internationale (buletine oficiale de proprietate industriala, baze de date textuale, bibliografice si de referinta pe suport electronic).

Cursantii au fost invitati sa participe la seminarele nationale organizate de AGEPI in cadrul expozitiei nationale „Fabricat in Moldova” pentru a se familiariza cu aspectele protectiei juridice a marcilor de produse si servicii, desenelor si modelelor industriale, precum si cu rolul acestora in sporirea competitivitatii intreprinderilor pe piata, si anume: la 3 februarie curent seminarul „Rolul marcii si al designului industrial in promovarea imaginii intreprinderii pe piata interna si cea externa” si la 4 februarie curent - seminarul „Indicatiile geografice – oportunitati noi pentru promovarea produselor agroalimentare de calitate”.

Cursul de initiere in domeniul PI pentru persoanele in proces de reorientare a carierei profesionale are menirea sa contribuie la facilitarea integrarii lor sociale in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii, pregatirea unor specialisti competitivi, actualizarea cunostintelor si perfectionarea pregatirii profesionale in ocupatia de baza si in ocupatii inrudite, schimbarea calificarii prin insusirea unor cunostinte noi si competente profesionale avansate.