2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Creșterea nivelului de cultură în domeniul proprietății intelectuale, prioritate pentru AGEPI

07.06.2018

În ţara noastră, problemelor legate de proprietatea intelectuală li se acordă pe an ce trece o atenţie tot mai mare din partea Guvernului, în special, în contextul procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și ajustare a sistemului național de proprietate intelectuală (PI) rigorilor europene. AGEPI, în cooperare cu alte autorități responsabile, se implică activ în ceea ce privește creșterea gradului de cultură și sporirea nivelului de cunoaştere în domeniul proprietății intelectuale la nivelul întregii societăți, în special al tinerei generații, prin diverse acțiuni orientate spre cultivarea respectului faţă de munca intelectuală şi rezultatele ei, precum şi spre sensibilizarea societăţii privind daunele şi pericolele pirateriei și contrafacerii. Declarația a fost făcută de Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Lilia Bolocan, în cadrul celei de-a doua zi a Seminarului regional cu genericul „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”.

În comunicarea sa, Lilia Bolocan a vorbit despre activitățile realizate de AGEPI în vederea creșterii gradului de conștientizare ca parte a Strategiei de dezvoltare a respectului pentru proprietatea intelectuală, printre care a menționat :

  • campaniile de sensibilizare în rândul consumatorilor (2012), elevilor (2014; 2018), bibliotecarilor (2014;2018), întreprinderilor mici și mijlocii etc.
  • activitățile de instruire și formare în domeniul PI în cadrul cursurilor organizate de AGEPI, seminariilor și atelierelor tematice pentru studenți, masteranzi, profesori, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri; includerea cursului de PI în programul de instruire al procurorilor și judecătorilor, vameșilor și polițiștilor etc.
  • activitățile de susținere și promovare a activității de inovare și creativitate prin organizarea de concursuri și participarea în calitate de partener la diferite competiții pentru tineri;
  • oferirea accesului la informaţia şi cunoştinţele din domeniul PI prin intermediul mijloacelor moderne şi al tehnologiilor informaţionale şi de comunicare (pagina web AGEPI, bazele de date naționale și internaționale, rețelele de socializare), fapt ce are o importanță deosebită în vederea asigurării respectării drepturilor de PI;
  • cooperarea AGEPI cu autoritățile publice, instituțiile din sfera cercetare-dezvoltare, universitățile și mediul de afaceri în vederea conştientizării societății de valoarea propriei creativităţi şi de beneficiile pe care le poate obţine prin inovare şi valorificarea drepturilor de PI.

O prioritate pentru AGEPI constituie implementarea unui sistem informațional interdepartamental comun care să asigure schimbul de date interinstituțional și să contribuie la informarea societății cu privire la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Directorul general AGEPI a apreciat contribuția Proiectului UE de asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova” (SARDPI) la crearea și implementarea programului de schimbare culturală în domeniul PI, în societatea din Republica Moldova.

Seminarul regional, care s-a desfășurat în perioada 6-7 iunie la Chișinău, a reunit circa 80 de participanţi din nouă ţări şi a avut drept scop consolidarea cunoştinţelor și realizarea unui schimb de experiențe şi bune practici în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), precum și diminuării impactului negativ al fenomenelor de contrafacere și piraterie.

Evenimentul, organizat în contextul Zilei Mondiale Anticontrafacere, a întrunit reprezentanţi ai instituțiilor și autorităților publice cu atribuţii în domeniul protecției și asigurării respectării DPI (ofiţeri de poliţie, inspectori vamali, procurori şi judecători) din Republica Moldova, Armenia, Bulgaria, Georgia, Letonia, Republica Cehă, România, Polonia și Ungaria, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.  

La eveniment au participat, de asemenea, reprezentanții OMPI, ai Misiunii UE de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), ai Delegației UE la Chișinău, Înalți Consilieri UE în domeniul economiei și comerțului în contextul DCFTA, în domeniul vamal și al afacerilor interne, reprezentanți ai Programului pentru Reforme Structurale în Moldova și experți din cadrul proiectului SARDPI.

Pe parcursul a două zile, participanții la Seminarul regional au abordat subiecte referitoare la standardele internaționale și europene pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, măsurile de protecție la frontieră, asigurarea respectării DPI în mediul digital, instrumentele de sprijin pentru asigurarea eficientă a respectării DPI, rolul titularilor de drepturi și a instanțelor de judecată în asigurarea respectării DPI, măsuri voluntare pentru combaterea contrafacerii și pirateriei, s-au familiarizat cu experiențele Bulgariei, Ungariei, Letoniei, Poloniei și României privind asigurarea respectării DPI etc. 

Seminarul regional a fost organizat de AGEPI, în cooperare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) și Proiectul Uniunii Europene de asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”.