2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Convocarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

11.09.2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. h), art. 48 din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ţinând cont de prevederile art. 67 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018,

în contextul evoluției situației epidemiologice generate de infecția cu COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova şi întru evitarea riscului de răspândire a COVID-19, în scopul protejării personalului AGEPI şi a solicitanților,

în vederea examinării cererii cu nr. 2339 din 04.09.2020 depusă de Asociația Obștească Asociația Națională „COPYRIGHT” cu privire la legalitatea şi aplicabilitatea sintagmei „sau în comun, în bază de acord" de la pct. l din Decizia AGEPI nr.3/1566 din 20.09.2013; legalitatea creării şi activităţii instituţiei private CLAD de către organizaţia de gestiune colectivă AN „COPYRIGHT"; legalitatea sumelor colectate pe contul CLAD în baza contractelor de licenţă încheiate de către organizaţiile de gestiune colectivă şi CLAD cu utilizatorii”,

la data de 17.09.2020, ora 14:00, se convoacă şedinţa în regim on-line a Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, creată în temeiul Ordinului Directorului General nr. 234-1 din 29.12.2015, cu modificările ulterioare.

Pentru participare la şedinţa on-line accesaţi link-ul: https://conference.itsec.md/c/5809620142 . Totodată, pentru instrucţiunile tehnice de conectare, poate fi accesat Ghidul de utilizare Trueconf AGEPI la următorul link: http://agepi.gov.md/sites/default/files/2020/05/Ghidul_de_utilizare_Trueconf_AGEPI.pdf .

Persoane de contact pentru detalii tehnice - Octavian Beicu, tel. mob.: +373 697 55535; Maxim Rotari, tel. mob.: +373 787 13777.