2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Convocarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

26.03.2021

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. h), art. 48, art. 51 din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ţinând cont de prevederile art. 67 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018,

în contextul evoluției situației epidemiologice generate de infecția cu COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova şi întru evitarea riscului de răspândire a COVID-19, în scopul protejării personalului AGEPI şi a solicitanților,

la data de 01.04.2021, ora 14:00, se convoacă şedinţa în regim on-line a Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, creată în temeiul Ordinului Directorului General nr. 234-1 din 29.12.2015, cu modificările ulterioare,

în vederea examinării rezultatelor controlului general anual al activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă, pentru perioada anului 2019 și acordarea unui termen rezonabil pentru implementarea recomandărilor Comisiei de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, expuse în:

1. Actul de control nr. 24/85 din 13.01.2021 nr. 24/85 din 13.01.2021 privind controlul general anual al activității AN ”COPYRIGHT” pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019;

2. Actul de control nr. 25/86 din 13.01.2021 25/86 din 13.01.2021 privind controlul general anual al activității ANPFI pentru perioada 23.08.2019 - 31.12.2019;

3. Actul de control nr. 26/87 din 13.01.2021 privind controlul general anual al activității ANPCI pentru perioada 15.02.2019 - 06.12.2019.

Pentru participare la şedinţa on-line accesaţi link-ul:  http://185.108.182.18/c/7287919248 .

Totodată, pentru instrucţiunile tehnice de conectare, poate fi accesat Ghidul de utilizare Trueconf AGEPI la următorul link: http://agepi.gov.md/sites/default/files/2020/05/Ghidul_de_utilizare_Trueconf_AGEPI.pdf .

Persoane de contact pentru detalii tehnice - Octavian Beicu, tel. mob.: +373 697 55535; Maxim Rotari, tel. mob.: +373 787 13777.

Actele de control sunt plasate pe pagina web a AGEPI, http://www.agepi.gov.md/ro/content/acte-de-control-ogc.