2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Continuarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe din 10.02.2020

17.02.2020

Luând în considerație faptul că ședința Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe din 10.02.2020, convocată în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. h), art. 48 din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi prevederilor art. 67 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, a fost întreruptă, se stabilește continuarea ședinței pentru data de 21.02.2020, ora 09:00, la sediul AGEPI (str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024, Chișinău, Republica Moldova, sala de conferințe), cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi şi materialele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi pot fi accesate la următorul link http://agepi.gov.md/ro/news/convocarea-%C5%9Fedin%C5%A3ei-comisiei-de-avizare-organiza%C5%A3iilor-de-gestiune-colectiv%C4%83-drepturilor-3